Toimiva kotihoito Lappiin

Lapissa koti- ja omaishoidon palvelujen kehittämistyö on tuottanut käsikirjan, joka on tarkoitettu muun muassa Lapin kuntien ja kuntayhtymien ikäihmisten palveluista vastaaville, yrityksille ja ikäihmisille itselleen. Se toimii myös suunnittelun ja käyttöönoton tukena. Kotihoidon periaatteet on tiivistetty myös erilliseen huoneentauluun.

Kaikki hankkeen aineistot ovat hankkeen omilla sivuilla:


Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa olivat keskiössä kotona asumista tukevat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat ja teknologiaa hyödyntävät palvelut, joita tuotetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja joissa huomioidaan myös saamenkieliset ikäihmiset ja heidän palvelutarpeensa.

Hankkeen osa-alueet ja tavoitteet olivat:

 1. Asiakas keskiössä
 • Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja osallisuus on lisääntynyt.

2.Toiminnallinen integraatio ja toimintakäytäntöjen kehittäminen

 • Sos–pth–esh-integraatio on toteutunut ja yhteiset vaikuttavat työmallit ja työvälineet, myös sähköiset, ovat käytössä.
 • Yritykset, järjestöt ja seurakunnat ovat mukana.

3. Osaava henkilöstö

 • Muutosjohtamista on vahvistettu ja henkilöstön osaaminen, osallistuminen ja hyvinvointi ovat lisääntyneet.

Hankkeen toteutus

Pilottikohteet:

Kotihoidon prosessien ja käytäntöjen uudistaminen

 • Omahoidon lisääminen ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen palveluissa
 • Kotihoidon uudet työmuodot
 • Muistisairaan palvelupolun käyttöönotto

Laajan kotikuntoutusmallin käyttöönotto

 • Ikäihmisten hyvinvoinnin malli
 • Kuntouttava työote
 • Kotikuntoutusmalli

Yhteinen alueellinen palveluneuvonta ja -ohjaus -toimintamallin suunnittelu ja palvelualustan kokeilu

Kotihoidon prosessien kehittäminen teknologia-avusteisiksi

Hankkeen toiminta-alue ja toteuttajat

Hankkeen toiminta-alue oli koko Lapin maakunta.  Konsortion toimijoita ovat Lapin maakunnan 21 kuntaa ( Enontekiö, Inari, Kemi; Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki ja Ylitornio) ja kuntayhtymät ja lisäksi yksityiset yritykset kuten Seniortek Oy, Artic Connet Oy, Sentina Oy, Posti Oy ja lisäksi Lapin Yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Hankkeen hallinnoijana toimi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja toteuttajana Pohjois‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Kuntien omarahoitusosuuksista vastasivat Lapin ja Länsi‐Pohjan sairaanhoitopiirit.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 2 494 596 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi hankkeen toteuttamiseen valtionavustusta 1 676 394 euroa.

Hankkeen yhdyshenkilöt ja yhteystiedot

Asta Niskala
Vs. kehitysjohtaja
[email protected]
P. 040 595 2388

Lahja Harju
Projektipäällikkö
[email protected]
P. 040 353 9481