Hoppa till innehåll
Media

Markus Henriksson blir generaldirektör för Valvira

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2017 13.34
Nyhet

Statsrådet har torsdagen den 6 april utnämnt Markus Henriksson till generaldirektör för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Henriksson tillträder posten den 1 maj 2017. Utnämningen för viss tid varar fram till utgången av år 2018.

Henriksson har sedan 2010 arbetat som medicinalråd och gruppchef vid Valvira. Dessförinnan var han överläkare vid Valvira och Rättsskyddscentralen för hälsovården åren 2007 - 2010. Tidigare arbetade han länge i ledningsuppgifter inom försvarsmaktens hälsovård som överläkare och cheföverläkare vid Centralmilitärsjukhuset samt chef för Centret för militärmedicin. Henriksson är utbildad medicine doktor.

Generaldirektören leder Valviras verksamhet och svarar för att verkets resultatmål uppnås och att de uppgifter som hör till verket sköts ekonomiskt och effektivt. Generaldirektören följer utvecklingen inom Valviras ansvarsområde och sörjer för den allmänna utvecklingen och förnyandet av verksamheten. Generaldirektören utnämns av statsrådet.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården övervakar verksamheten inom social- och hälsovården, alkoholnäringen och miljö- och hälsoskyddet. Valvira beviljar också tillstånd inom social- och hälsovården och styr förvaltningsverken. Valvira har som mål en enhetlig tillstånds- styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Tjänsten som generaldirektör för Valvira söktes av nio personer.

Ytterligare information

Raimo Ikonen, avdelningschef, tfn 02951 63517, [email protected]
Kirsi Varhila, avdelningschef, tfn 02951 63338, [email protected]

Tillbaka till toppen