Hoppa till innehåll
Media

Statssekreterare Ruuth: Välfärdsekonomi är vägen till socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2020 14.40
Pressmeddelande 15/2020

"Enligt tanken om välfärdsekonomi ska politiken, välfärdspolitiken och miljöpolitiken vara i balans med varandra. Tillsammans stärker de varandra och skapar en grund för ett socialt rättvist, hållbart och grönt Europa", sade statssekreterare Saila Ruuth i Bryssel den 28 januari.

Ruuth deltog i ett seminarium om välfärdsekonomi som ordnades i Bryssel av social- och hälsovårdsministeriet och Demos Helsinki. Seminariet är en fortsättning på det initiativ som Finland under sitt ordförandeskap inledde om en ömsesidig koppling mellan människornas välfärd och ekonomi.

"Vårt budskap är klart och tydligt. Att beakta välfärden inom alla politikområden är livsviktigt när vi tänker på hållbarheten i EU. När vi investerar i människors välfärd skapar vi förutsättningar för en socialt och ekologiskt hållbar ekonomi som igen ger möjligheter till att människorna och planeten mår bra. Lika viktigt är det också med tanke på effektiviteten och produktiviteten samt den samhälleliga och makroekonomiska stabiliteten", sade Ruuth.

"Till underlag för våra beslut har vi mycket information om hur människornas välfärd och den ekonomiska politiken hänger samman och till exempel om betydelsen av förebyggande åtgärder. Investeringar i människor och deras välfärd är viktiga med tanke på såväl makroekonomin som mikroekonomin och den ekologiska välfärden. Vi behöver dock nya indikatorer som, när det gäller tanken om välfärdsekonomi, också beaktar frågor som är svårare att mäta än enbart bruttonationalprodukten eller BNP", påpekade Ruuth.

I november 2017 godkändes i EU den europeiska pelaren för sociala rättigheter som är grunden för unionens väsentliga mål i fråga om sociala frågor. Finland har förbundit sig till dessa mål.

Ett starkt bevis på detta är det nya initiativ om välfärdsekonomi som Finland under sitt ordförandeskap lade fram för medlemsländerna i höstas. Den diskussion som Finland inledde med medlemsländerna förbättrade, förädlade och stärkte tanken om den europeiska välfärdsekonomin så att ministerrådet under Finlands ledning kunde godkänna slutsatserna om välfärdsekonomi i oktober.

"Medlemsländernas gemensamma budskap till kommissionen har hörts: man förväntar sig ett meddelande från kommissionen om hur välfärdsekonomin i praktiken ska drivas framåt i EU. Det är också glädjande att många internationella ekonomiska organisationer, såsom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD och Världsbanken, är inne på samma linje om välfärdsekonomin som vi i EU" sade Ruuth.

"Den hållbara utvecklingens alla tre dimensioner, det vill säga social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika viktiga när det gäller politiska beslut. Jag är glad över att miljöfrågorna står högt på den nya kommissionens arbetslista. I en välfärdsekonomisk anda kunde vi kombinera både människornas och miljöns välfärd genom att driva en socialt rättvis klimatpolitik", sade Ruuth.

Ytterligare information:

Saila Ruuth, statssekreterare, tfn 02951 63391
Noora Saarinen, specialsakkunnig, 02951 63039

Tillbaka till toppen