Hyppää sisältöön
Media

Valtiosihteeri Ruuth: Hyvinvointitalous on tie sosiaaliseen, taloudelliseen ja ekologiseen kestävään kehitykseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2020 14.40
Tiedote 15/2020

”Hyvinvointitalousajattelun mukaan talouspolitiikan, hyvinvointipolitiikan ja ympäristöpolitiikan on oltava tasapainossa keskenään. Yhdessä ne vahvistavat toisiaan ja luovat pohjan sosiaalisesti oikeudenmukaiselle, kestävälle ja vihreälle Euroopalle”, sanoi valtiosihteeri Saila Ruuth Brysselissä 28. tammikuuta.

Ruuth osallistui Brysselissä sosiaali- ja terveysministeriön ja Demos Helsingin järjestämään seminaariin hyvinvointitaloudesta. Seminaari on jatkoa Suomen puheenjohtajakaudellaan käynnistämään aloitteeseen ihmisten hyvinvoinnin ja talouden välisestä molemminpuolisesta kytköksestä.

”Viestimme on selvä. Hyvinvoinnin huomioon ottaminen kaikissa politiikoissa on elintärkeää EU:n kestävyyden näkökulmasta. Kun investoimme ihmisten hyvinvointiin, luomme edellytyksiä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle taloudelle, joka puolestaan antaa mahdollisuudet ihmisten ja planeetan hyvinvoinnille. Yhtä lailla tärkeää se on myös tehokkuuden, tuottavuuden ja yhteiskunnallisen sekä makrotaloudellisen vakauden näkökulmista,” Ruuth korosti.

”Meillä on päätöksenteon pohjana paljon tietoa ihmisten hyvinvoinnin ja talouspolitiikan välisistä kytköksistä ja esimerkiksi ennalta ehkäisevien toimien merkityksestä. Investoinnit ihmisiin ja heidän hyvinvointiinsa ovat tärkeitä niin makro- kuin mikrotalouden ja ekologisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Tarvitsemme kuitenkin uusia indikaattoreita, jotka hyvinvointitalousajattelussa myös ottavat huomioon vaikeammin mitattavia asioita kuin pelkkä bruttokansantuote eli BKT”, Ruuth huomautti.

Marraskuussa 2017 EU:ssa hyväksyttiin Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari, johon olennaiset unionin sosiaaliasioita koskevat tavoitteet perustuvat. Suomi on sitoutunut näihin tavoitteisiin. 

Vahva osoitus tästä saatiin, kun Suomi puheenjohtajakaudellaan viime syksynä teki uudenlaisen aloitteen jäsenmaille hyvinvointitaloudesta. Suomen aloittama keskustelu jäsenmaiden kanssa paransi, jalosti ja vahvisti eurooppalaista hyvinvointitalousajattelua niin, että lokakuussa voitiin Suomen johdolla hyväksyä hyvinvointitaloutta koskevat päätelmät ministerineuvostossa.

”Jäsenmaiden yhdessä antama viesti komissiolle on kuultu: komissiolta odotetaan tiedonantoa siitä, miten hyvinvointitaloutta käytännössä viedään eteenpäin EU:ssa. On myös ilahduttavaa, että monet kansainväliset talousjärjestöt, kuten Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ja Maailmanpankki, omilla tahoillaan viestivät hyvinvointitaloudesta samansuuntaisesti kuin me EU:ssa”, Ruuth mainitsi.

”Kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta: sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys ovat yhtä tärkeitä poliittisessa päätöksenteossa. Olen iloinen siitä, että ympäristökysymykset ovat korkealla uuden komission työlistalla. Hyvinvointitalousajattelun hengessä voisimme yhdistää sekä ihmisten että ympäristön hyvinvoinnin toteuttamalla sosiaalisesti oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa”, Ruuth sanoi.

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Saila Ruuth, p. 02951 63391
Erityisasiantuntija Noora Saarinen, 02951 63039

Sivun alkuun