Hoppa till innehåll
Media

Välfärdsskillnaderna ska minska före 2030

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 13.57 | Publicerad på svenska 22.4.2021 kl. 14.36
Pressmeddelande 106/2021

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade den 22 april en genomförandeplan vars viktigaste mål är att minska ojämlikheten i fråga om välfärd, hälsa och säkerhet i olika befolknings- och åldersgrupper i Finland. Planen innehåller sammanlagt 144 åtgärder och avsikten är att åtgärderna ska genomföras före 2030.

Idén med planen är att flytta tyngdpunkten i verksamheten till främjande av välfärd, hälsa och säkerhet samt att stödja arbets-, studie- och funktionsförmågan. Det viktiga är att kunna förebygga de problem som uppstår.

I praktiken kommer man under de kommande åren bland annat att samarbeta allt mer inom den offentliga, privata och tredje sektorn för att förbättra delaktigheten, ge invånarna allt bättre möjligheter att påverka sin boendemiljö och sina hobbymöjligheter, införa effektiva verksamhetsmodeller för det uppsökande äldrearbetet och nya sätt att förbättra det civila samhällets möjligheter att påverka.

Åtgärder behövs inom alla samhällsområden

Strategin har utarbetats i samarbete med de berörda grupperna. Också för genomförandet behövs alla förvaltningsområden och nationella, regionala och lokala aktörer inom främjandet av välfärd, hälsa och säkerhet.

Åtgärderna fokuserar på fyra delområden.

Med hjälp av åtgärderna ökas människors delaktighet och förbättras jämlikheten. Samtidigt utvecklas vardagsmiljöerna med tanke på välfärd, hälsa och säkerhet. Likaså ökas människors möjligheter till verksamhet som främjar välfärd, hälsa och säkerhet. Detta innebär alltså också rätten och möjligheterna till jämlika tjänster av hög kvalitet. Syftet med åtgärderna är också att främja det genomslag som beslutsfattandet får. 

Folkhälsodelegationen följer med genomförandet

Genomförandet och uppföljningen av genomförandeplanen samordnas av Folkhälsodelegationen. Planen uppdateras årligen tillsammans med olika intressentgrupper. Inför en ny regeringsperiod görs en grundligare uppdatering i enlighet med regeringsprogrammets prioriteringar.

Planen är en del av genomförandet av FN:s målprogram för hållbar utveckling (Agenda 2030) i Finland.
Genom förvaltningsövergripande och omfattande beredning har man velat försäkra sig om att de åtgärder som ingår i planen stöder både regeringsprogrammets och ministeriernas samt de olika förvaltningsområdenas strategiska mål. Samtidigt stärker man det välfärdsekonomiska tänkandet.

Genomförandeplanen offentliggjordes den 22 april vid webbinariet Mer välfärd, hälsa och säkerhet för alla fram till 2030!, som ordnades av Folkhälsodelegationen. Samtidigt gavs redan exempel på vad olika förvaltningsområden och intressentgrupper gör för att främja välfärd, hälsa och säkerhet.

Ytterligare information: 

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 029 51 63326
Mari Miettinen, sakkunnig, [email protected], tfn 029 51 63644

Tillbaka till toppen