Hyppää sisältöön
Media

Hyvinvointierot pienemmiksi vuoteen 2030 mennessä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2021 13.57
Tiedote 106/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on 22. huhtikuuta julkaissut toimeenpanosuunnitelman, jonka tärkein tavoite on vähentää eri väestö- ja ikäryhmien hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää eriarvoisuutta Suomessa. Suunnitelma sisältää yhteensä 144 toimenpidettä, ja ne on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelman ideana on siirtää toiminnan painopistettä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sekä tukemaan työ-, opiskelu- ja toimintakykyä. Olennaista on päästä ehkäisemään ongelmia ennalta.

Käytännössä tulevina vuosina tehdään muun muassa entistä enemmän julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä osallisuuden parantamiseksi, annetaan asukkaille entistä parempia mahdollisuuksia vaikuttaa asuinympäristöönsä ja harrastusmahdollisuuksiinsa, tuodaan tehokkaita toimintamalleja etsivään vanhustyöhön ja uusia keinoja parantaa kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksia.

Toimenpiteitä tarvitaan kaikilla yhteiskunnan alueilla

Suunnitelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Myös toteutukseen tarvitaan mukaan kaikki hallinnonalat ja hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kansalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat.

Toimenpiteet painottuvat neljälle osa-alueelle.

Toimenpiteiden avulla lisätään ihmisten osallisuutta ja parannetaan yhdenvertaisuutta. Samalla kehitetään arkiympäristöjä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Niin ikään lisätään ihmisten mahdollisuuksia hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävään toimintaan. Tämä tarkoittaa siten myös oikeutta ja mahdollisuuksia yhdenvertaisiin ja laadukkaisiin palveluihin. Toimenpiteillä on tarkoitus myös edistää päätöksenteon vaikuttavuutta. 

Kansanterveyden neuvottelukunta seuraa toteutusta

Toimeenpanosuunnitelman toteutumista ja seurantaa koordinoi Kansanterveyden neuvottelukunta. Suunnitelma päivitetään vuosittain yhdessä sidosryhmien kanssa. Hallituskauden vaihtuessa tehdään perusteellisempi päivitys hallitusohjelman painotusten mukaisesti.

Suunnitelma liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda 2030) toimeenpanoon Suomessa.

Poikkihallinnollisella ja laaja-alaisella valmistelulla on haluttu varmistaa, että suunnitelman sisältämät toimet tukevat sekä hallitusohjelman että ministeriöiden ja eri hallinnonalojen strategisia tavoitteita. Samalla vahvistetaan hyvinvointitalousajattelua.

Toimeenpanosuunnitelma julkistettiin 22. huhtikuuta Kansanterveyden neuvottelukunnan järjestämässä webinaarissa Kaikille lisää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta vuoteen 2030! Samalla kuultiin jo esimerkkejä siitä, mitä eri hallinnonalat ja sidosryhmät tekevät hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Lisätietoja: 

neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, [email protected], p. 029 51 63326
asiantuntija Mari Miettinen, [email protected], p. 029 51 63644

Sivun alkuun