Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

I den nya förordningen finns bestämmelser om skyldigheter för verksamhetsutövares strålningsverksamhet

Social- och hälsovårdsministeriet
22.11.2018 13.42
Pressmeddelande 176/2018

I den nya förordningen av statsrådet finns bestämmelser om bland annat skyldigheter för verksamhetsutövares strålningsverksamhet. I förordningen preciseras även verkställandet av principerna om berättigande och optimering där strålning används och fastställs klassificeringarna för verksamhetsutövares funktioner utifrån riskerna.

I förordningen finns även bestämmelser om användning av strålskyddsexperter, sakkunniga i medicinsk fysik och strålskyddsansvariga samt om uppgifterna för dessa experter. 

Statsrådets förordning om joniserande strålning innehåller även bestämmelser om dosgränser för strålningsarbetare. Exponeringen för strålning i strålningsarbetarens arbete ska begränsas till en lägre nivå än dessa dosgränser. Strålningsarbetare finns till exempel inom hälso- och sjukvården, industrin och forskningen samt användningen av kärnenergi. I förordningen föreskrivs dessutom om dosgränser för allmänheten, och exponeringen ska begränsas så att den blir mindre för allmänheten. 

Förordningen om joniserande strålning verkställer EU:s strålskyddsdirektiv. Direktivet har genomförts i Finland genom den nya strålsäkerhetslagen som träder i kraft den 15 december 2018. Förordningen preciserar lagens bestämmelser, och avsikten är att den träder i kraft samtidigt med den nya lagen.

Med joniserande strålning avses strålning som bildar joner i mediet. Joniserande strålning är bland annat röntgenstrålning samt alfa-, beta- och gammastrålning från radioaktiva ämnen. Dessutom orsakar kosmisk strålning strålningsexponering för besättningen ombord på luftfartyg.

Ytterligare information:

Helena Korpinen, regeringssekreterare, tfn 02951 63317

Tillbaka till toppen