Hyppää sisältöön
Media

Uudessa asetuksessa säädetään toiminnanharjoittajan säteilytoimintaa koskevista velvollisuuksista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2018 13.42
Tiedote 176/2018

Uudessa valtioneuvoston asetuksessa säädetään muun muassa toiminnanharjoittajan säteilytoimintaa koskevista velvollisuuksista. Siinä myös täsmennetään oikeutus- ja optimointiperiaatteiden toimeenpanoa säteilyn käyttöpaikalla ja määritellään toiminnanharjoittajan toimintojen luokitukset riskien perusteella.

Lisäksi asetuksessa säädetään säteilyturvallisuusasiantuntijan, lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan sekä säteilyturvallisuusvastaavan käyttämisestä sekä näiden asiantuntijoiden tehtävistä. 

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä sisältää myös säännökset säteilytyöntekijöiden annosrajoista. Säteilytyöntekijän työssä säteilylle altistus on rajattava näitä annosrajoja pienemmäksi. Säteilytyöntekijöitä on esimerkiksi terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa sekä ydinenergian käytössä. Lisäksi asetuksessa säädetään väestön annosrajoista, mitä pienemmäksi altistus on rajattava väestölle. 

Asetus ionisoivasta säteilystä panee täytäntöön EU:n säteilyturvallisuusdirektiivin. Direktiivi on täytäntöönpantu Suomessa uudella säteilylailla, joka tulee voimaan 15.12.2018. Asetuksessa täsmennetään lain säännöksiä ja sen on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan uuden lain kanssa.

Ionisoivalla säteilyllä tarkoitetaan säteilyä, joka muodostaa väliaineessa ioneja. Ionisoivaa säteilyä ovat muun muassa röntgensäteily sekä radioaktiivisten aineiden lähettämä alfa-, beeta- ja gammasäteily. Lisäksi avaruussäteily aiheuttaa säteilyaltistusta korkealla lentävälle ilma-aluksen miehistölle.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 02951 63317

Sivun alkuun