Hoppa till innehåll
Media

Utredningsperson föreslår att den nya centralen för läkemedelsområdet placeras i Kuopio

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2008 12.55
Pressmeddelande -

Enligt utredningsperson, professor emerita Liisa Turakka, är Kuopio en bättre placeringsort än Uleåborg för den nya centralen för läkemedelsområdet. Turakka har på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet utvärderat lämpligheten hos de fastställda alternativen Kuopio och Uleåborg som placeringsort för den nya centralen för läkemedelsområdet. Enligt utredningen kan man uppnå både funktionell och ekonomisk nytta med regionaliseringen efter övergångsperioden. Turakka överlämnade rapporten till social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä måndagen den 24 november.

Efter regionaliseringsutredningen är det meningen att social- och hälsovårdsministeriet ska höra regionerna och bereda ett förslag till koordinationsgruppen som har hand om regionaliseringen. Beredningsarbetet fortsätter inom ramen för projektet som social- och hälsovårdsministeriet har satt i gång. Personalen är representerad i de olika grupperna som arbetar med projektet. Målsättningen är att verksamheten vid den nya centralen inleds hösten 2009.

I utredningspersonens rapport ingår också ett förslag till plan för verkställande. I rapporten betonar Turakka att det är viktigt att säkerställa den oavbrutna verksamheten av läkemedelsförsörjningen i synnerhet under övergångsperioden. Övergångsperioden bör vara tillräckligt lång så att personalen vid den nya centralen kan insättas i de nya rutinerna. Utredningspersonen föreslår att förflyttningen av verksamheten sker gradvis så att hela verksamheten vid den nya centralen för läkemedelsområdet finns i Kuopio tidigast i slutet av år 2011.

Turakka hade i uppgift att göra en utredning om placeringsalternativen för centralen för läkemedelsområdet samt utreda vilka effekter regionaliseringen har med tanke på personalen, aktörerna, kostnaderna och regionaliseringspolitiken. Alternativen för placeringsorten var Uleåborg och Kuopio eftersom tyngdpunkten i regionaliseringen är Östra och Norra Finland i enlighet med regeringens riktlinjer.

Utredningen koncentrerade sig i huvudsak på hur uppgifterna vid centralen för läkemedelsområdet sköts och på tjänsternas tillgänglighet i framtiden. I bedömningen beaktades också förändrings- och utvecklingsperspektivet.

Kuopio visade sig vara ett bättre alternativ än Uleåborg då de regionala och funktionella effekterna jämfördes samt då man jämförde till vilken ort det är lättare att få personal. Däremot fanns det ingen väsentlig skillnad i de ekonomiska effekterna mellan Kuopio och Uleåborg.

Omorganiseringen av läkemedelsförsörjningen innebär att Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling Rohto, som båda finns i Helsingfors, läggs ned. Personalens ställning tryggas i enlighet med de normala principerna för statsrådets personalpolitik. Varje anställd vid de nuvarande institutionerna erbjuds en arbetsplats vid den nya centralen. Personalen flyttas inte till en annan ort utan samtycke. Metoder för att trygga personalens ställning är bland annat övergångstider, pensioneringar eller omplacering av personalen till övriga statliga institutioner.

Förutom Läkemedelsverket och Utvecklingscentralen för hälsovården Rohto berör organisationsreformen även Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral samt uppgifter vid Stakes och Folkhälsoinstitutet som har med läkemedelsförsörjningen att göra. I samband med detta utreds också Läkemedelsprisnämndens (Hila) ställning.

För mer information:
professor emerita Liisa Turakka, tfn 040 837 6277
avdelningschef Raimo Ikonen, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 73194, 050 559 9179

På internet: www.stm.fi
Utredningsperson Liisa Turakkas rapport (på finska) ”Lääkealan keskuksen sijoittamisselvitys”, november 2008 (pdf)
Utredningsperson Liisa Turakkas ppt-presentation (på finska) vid presskonferensen 24.11 (pdf)

Tillbaka till toppen