Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Trenden i fråga om coronasmittor fortsatt nedåtgående under flera veckors tid

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2021 10.00 | Publicerad på svenska 22.4.2021 kl. 13.31
Pressmeddelande 105/2021

Antalet nya covid-19-fall har minskat betydligt under de senaste fem veckorna. Det här kan ses som ett gott tecken på att epidemin i Finland tills vidare håller på att lugna ner sig. Det står klart att rekommendationerna och restriktionerna samt nedstängningen av förplägnadsrörelserna har varit effektiva och minskat smittspridningen.

Antalet smittfall är fortfarande stort, vilket innebär att situationen snabbt kan förvärras om kontakterna mellan människor ökar avsevärt under de närmaste veckorna och viruset kan spridas friare bland befolkningen. 

För närvarande motsvarar antalet konstaterade smittfall situationen vid årsskiftet och i oktober-november 2020. Mer smittsamma virusvarianter har konstaterats i hela landet. För att den gynnsamma utvecklingen ska fortsätta är det nödvändigt att avveckla begränsningarna gradvis och att utvecklingen av antalet smittfall noggrant följs med.

Det finns stora regionala skillnader i fråga om epidemiläget. Situationen är fortfarande sämst i södra Finland, men till exempel inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) finns det klart färre fall än tidigare.

Smittfallen och incidensen minskar tydligt

Vecka 15 (12−18.4) anmäldes det över 1 900 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är nästan 600 färre fall än veckan innan. Under vecka 15 var antalet fall 60 procent lägre än under vecka 10, då antalet smittfall var det största under hela epidemin (4 941 fall). Incidensen av nya fall var 35 per 100 000 invånare, medan den var 46 föregående vecka.

Under de senaste två veckorna rapporterades nästan 4 500 nya fall, vilket är cirka 3 000 färre fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av smittfall var 80 per 100 000 invånare den senaste veckan, jämfört med 134 under de två föregående veckorna.

Det uppskattade reproduktionstalet är för närvarande 0,75–0,90 (sannolikhetsintervallet 90 %), det vill säga på samma nivå som förra veckan.

Vecka 15 gjordes cirka 104 000 coronatester. Antalet tester som tagits har minskat i jämn takt under den senaste månaden. Å andra sidan har också antalet positiva testresultat av de analyserade testerna minskat under den senaste månaden, vecka 15 var andelen cirka 1,8 procent. Det här innebär att smittfallen fortfarande upptäcks effektivt.

Av samtliga nya smittfall i hela landet har smittkällan gått att utreda i över 70 procent av fallen. I 5,5 procent av fallen under vecka 15 var det fråga om smitta från utlandet. Dessa fall ledde till fortsatt smittspridning som utgjorde 1,4 procent av alla coronafall, i likhet med föregående vecka.

Vaccinationerna märks som ett minskat behov av sjukhusvård

Covid-19-vaccinerna bedöms ha minskat behovet av sjukhusvård. Redan över 85 procent av dem som fyllt 70 år har fått en vaccindos i hela landet. De medicinska riskgrupperna beräknas i huvudsak ha fått sin första dos före mitten av maj månad. 

Belastningen på sjukvården var som störst före påsken i slutet av mars (veckorna 12 och 13). Av detta har det sammanlagda antalet patienter inom sjukhusvården minskat till hälften. Antalet patienter inom intensivvården har hållit sig ganska stabilt under den senaste veckan. Den 21 april fick 35 covid-19-patienter intensivvård, medan 38 vårdades på avdelningar inom primärvården och 69 på den specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar. Sammanlagt 142 patienter fick sjukhusvård på grund av coronavirussjukdom. Behovet av sjukhusvård bedöms minska ytterligare under de närmaste veckorna.

Sammanlagt 899 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 21 april 2021.

Antikroppstester ger mer information om bl.a. befolkningens immunitet 

Denna vecka åtföljs lägesbildsrapporten av en särskild översikt över seroepidemiologiska undersökningar, dvs. antikroppstester. Institutet för hälsa och välfärd med hjälp av antikroppstester följt med utvecklingen av andelen smittade i Finland sedan april 2020. 

Enligt översikten har andelen smittade i befolkningen hållits på en låg nivå. Majoriteten av de smittade kommer att ha kvar antikroppar under en lång tid. I den pågående uppföljningsstudien utvärderas immunresponsen mot virusvarianterna hos personer som smittats av coronaviruset. Preliminära resultat fås under våren och sommaren. 

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. 

Ytterligare information:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget) 
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Tillbaka till toppen