Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Koronatartuntojen määrien laskusuuntaus jatkunut jo useamman viikon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.4.2021 10.00
Tiedote 105/2021

Uusien covid-19-tapausten määrä on kääntynyt viimeisen viiden viikon aikana selvästi laskuun. Tämä on hyvä merkki siitä, että Suomessa epidemia on toistaiseksi rauhoittumassa. Annetut suositukset ja rajoitukset sekä ravitsemisliikkeiden sulku ovat selvästi olleet vaikuttavia ja estäneet tartuntoja.

Tartuntoja on edelleen paljon, joten tilanne voi jälleen nopeastikin heiketä, jos ihmisten väliset kontaktit lisääntyvät lähiviikkoina merkittävästi ja virus pääsee leviämään väestössä vapaammin. 

Tällä hetkellä todettujen tartuntojen määrä vastaa viime vuodenvaihteen ja loka-marraskuun 2020 tilannetta. Herkemmin tarttuvia muuntoviruksia on todettu koko maassa. Jotta suotuisa kehitys jatkuisi, rajoituksia on syytä purkaa asteittain ja tartuntojen määrän kehitystä tarkoin seuraten.

Epidemiatilanteissa on suuria alueellisia eroja. Heikoin tilanne on edelleen eteläisessä Suomessa, mutta esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella tapauksia on selvästi aiempaa vähemmän.

Tapausmäärät ja ilmaantuvuus selvästi laskussa

Viikolla 15 (ajalla 12.−18.4) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yli 1 900 uutta tapausta, mikä on noin 600 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla. Viikolla 15 tapauksia oli 60 % vähemmän kuin viikolla 10, jolloin tapausmäärä oli koko epidemia-ajan korkein (4 941 tapausta). Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 35 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun luku edellisellä viikolla oli 46.

Viimeisen kahden viikon aikana raportoitiin lähes 4 500 uutta tapausta, mikä on noin 3 000 tapausta vähemmän kuin kahden edellisen viikon aikana. Tartuntojen ilmaantuvuus oli 80 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viimeksi kuluneen viikon aikana, kun kahden edeltävän viikon aikana ilmaantuvuus oli 134.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75–0,90 (90 % todennäköisyysväli), mikä on samaa tasoa kuin viime viikolla.

Viikolla 15 koronatestejä tehtiin noin 104 000 kappaletta. Otettujen näytteiden määrä on tasaisesti pienentynyt viimeisen kuukauden aikana. Toisaalta myös positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on pienentynyt viimeisen kuukauden ajan, viikolla 15 osuus oli noin 1,8 %. Tämä merkitsee sitä, että tartunnat havaitaan edelleen tehokkaasti.

Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen tartunnanlähde selvisi yli 70 %:ssa tartunnoista. Viikolla 15 ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 5,5 %. Näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli edellisen viikon tapaan 1,4 % kaikista tartunnoista.

Rokotukset näkyvät sairaalahoidon tarpeen vähenemisenä

Covid-19-rokotteiden arvioidaan vähentäneen sairaalahoidon tarvetta. Jo yli 85 % koko maan 70 vuotta täyttäneistä on saanut yhden rokoteannoksen. Lääketieteellisten riskiryhmien arvioidaan pääosin saaneen ensimmäisen annoksensa toukokuun puoleen väliin mennessä. 

Sairaanhoidon kuormitus oli suurimmillaan maaliskuun lopulla ennen pääsiäistä (viikoilla 12 ja 13). Tästä sairaalahoidon yhteenlaskettu potilasmäärä on pienentynyt puoleen. Tehohoidon potilasmäärä on viimeisen viikon aikana määrä pysynyt melko vakaana. Keskiviikkona 21.4. tehohoidossa oli 35 potilasta, perusterveydenhuollon osastoilla oli 38 ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla 69 covid-19 -potilasta. Yhteensä sairaalahoidossa oli 142 potilasta koronataudin vuoksi. Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan tulevina viikkoina edelleen vähenevän.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli 21.4.2021 mennessä raportoitu yhteensä 899.

Vasta-ainetutkimukset tuovat lisätietoa muun muassa väestön immuniteetista 

Tällä viikolla tilannekuvaraportin liitteenä on erilliskatsaus seroepidemiologisista eli vasta-ainetutkimuksista. THL on vasta-ainetutkimusten avulla huhtikuusta 2020 asti seurannut tartunnan saaneiden osuuden kehitystä Suomessa. 

Katsauksen mukaan tartunnan saaneiden osuus väestössä on pysynyt matalana. Valtaosalla tartunnan saaneista vasta-aineet säilyvät pitkään. Parhaillaan käynnissä olevassa seurantatutkimuksessa arvioidaan koronavirustartunnan saaneiden immuunivastetta muuntuneita koronaviruksia vastaan. Alustavia tuloksia tästä saadaan kevään ja kesän aikana. 

Tänään julkaistu epidemian seurantaraportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla. 

Lisätietoja:

Mika Salminen, johtaja, THL, [email protected] (epidemiatilanne) 
Otto Helve, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Simopekka Vänskä, erikoistutkija, THL, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)
Pasi Pohjola, johtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun