Hoppa till innehåll
Media

Tillfälliga begränsningar i användningen av coronapasset träder i kraft i Östra Savolax och Norra Karelens sjukvårdsdistrikt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2021 13.59
Pressmeddelande 424/2021

Statsrådet har gjort ändringar i den förordning som avses i 58 i § i lagen om smittsamma sjukdomar, genom vilken användningen av covidintyget som coronapass temporärt begränsas. Coronapass kan inte användas vid offentliga tillställningar och i kundutrymmen som ett alternativ till regionala begränsningar i Östra Savolax och Norra Karelens sjukvårdsdistrikt.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 31 december 2021 kl. 00.00.

Genom förordningen begränsas undantagsvis användningen av covidintyg så att det inte kan användas som coronapass vid offentliga tillställningar och i kundutrymmen som ett alternativ till regionala begränsningar under tidsperioden 30.12.2021–20.1.2022.

Förordningen gäller alla offentliga tillställningar och kundutrymmen som omfattas av gällande begränsningar. De regionala myndigheterna beslutar vilka begränsningar som tillämpas i områdena. Frågor som gäller begränsningarna besvaras av regionförvaltningsverken, som också övervakar begränsningarna.

Det här undantaget tillämpas i områden som uppfyller kriterierna för områden med samhällsspridning, dvs. inom Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Satakunta, Egentliga Tavastlands, Birkalands, Päijänne-Tavastlands, Kymmenedalens, Södra Karelens, Norra Karelens, Södra Savolax, Östra Savolax, Norra Savolax, Mellersta Finlands, Vasa, Syd-Österbottens, Mellersta Österbottens, Norra Österbottens, Länsi-Pohja och Lapplands sjukvårdsdistrikt.

Det är fråga om en temporär reglering som krävs på grund av den exceptionella epidemisituationen och som bidrar till att trygga rätten till hälsa och välfärd genom att den snabba spridningen av sjukdomen stävjas. Att öka vaccinationstäckningen är det viktigaste verktyget i epidemibekämpningen.

Social- och hälsovårdsministeriet ger regionförvaltningsverken anvisningar i att inom sina verksamhetsområden granska de begränsningar som gäller offentliga tillställningar och kundutrymmen i synnerhet i fråga om tillställningar med låg smittorisk.

Rättelse 30.12.2021 kl. 16.00: Tillfälliga begränsningar i användningen av coronapasset träder i kraft i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt 31.12.2021, inte i Södra Savolax. Restriktioner är redan tillämplig i Södra Savolax sjukvårdsdistrikt.

Ytterligare information:

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, [email protected]

Frågor om Mina Kanta-sidorna: Mina Kanta-sidornas kundtjänst: [email protected] 

Tekniska frågor som gäller användarstöd för avläsningsappen: Corona-info, tfn 0295 535 535

Förordningar

Tillbaka till toppen