Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om yttranden om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande situationer

Social- och hälsovårdsministeriet
5.7.2018 10.41 | Publicerad på svenska 5.7.2018 kl. 14.22
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ber om remissyttranden om en proposition där det föreslås att den gällande lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet ska revideras.

Syftet med propositionen är att bestämma de nationella förutsättningarna under vilka en person som kommer till Finland eller lämnar Finland har rätt till bosättningsbaserad social trygghet. Med stöd av den föreslagna lagen ska det vid beslut om förmåner avgöras om en person ska betraktas som arbetstagare eller bosatt i Finland. Bestämmelserna ska bilda en helhet tillsammans med övriga villkor för beviljande av förmåner och EU-lagstiftningen.

Remisstiden går ut den 13 augusti 2018.

Ytterligare information:

Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn 0295 163 170, (5.7. och fr.o.m. 9.7) [email protected]

Henna Huhtamäki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 702, (fr.o.m. 23.7) [email protected]

Länk till begäran om utlåtande (på finska)

Tillbaka till toppen