Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnöt

Tällä sivulla on listattuna STM:n julkaisemat lausuntopyynnöt. Lausuntopyyntölistaus tulee automaattisesti Hankeikkuna-palvelusta

Lausuntopyyntö luonnoksesta vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Lausuntoaika päättyy 13.4.2021.

Lausuntopyyntö käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittämisestä sekä ympäristövaikutusten arvioinnista (lausuntopalvelu.fi)