Hyppää sisältöön
Media

STM pyytää lausuntoa asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentumisesta rajat ylittävissä tilanteissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.7.2018 10.41
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa lakiesityksestä, jolla uudistettaisiin nykyistä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia.

Esityksen tavoitteena on määritellä kansalliset edellytykset, joilla Suomeen tulevalla tai Suomesta lähtevällä henkilöllä on oikeus asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Ehdotetun lain perusteella ratkaistaisiin etuuksia varten, pidetäänkö henkilöä työntekijänä tai Suomessa asuvana. Säännökset muodostaisivat kokonaisuuden muiden etuuksien myöntämistä koskevien ehtojen ja EU-lainsäädännön kanssa.

Lausuntoaikaa on 13.8.2018 asti.

Lisätietoja

hallitusneuvos Marja-Terttu Mäkiranta, p. 02951 63170, (5.7. ja 9.7 lukien) [email protected]

neuvotteleva virkamies Henna Huhtamäki, p. 02951 63702, (23.7. lukien) [email protected]

Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sivun alkuun