Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriets brev till regionförvaltningsverken: anvisningarna om avstånd och hygien måste följas i läroanstalternas lokaler

Social- och hälsovårdsministeriet
12.5.2020 8.01 | Publicerad på svenska 12.5.2020 kl. 15.58
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har gett regionförvaltningsverken nya anvisningar som gäller genomförandet av statsrådets principbeslut. Regionförvaltningsverken uppmanas att vidta de åtgärder som behövs för att de lokaler som används av gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna vid behov kan tas i bruk från den 14 maj.

Syftet med åtgärderna är att förebygga spridningen av coronavirussjukdomen (covid-19) i samhället. Åtgärderna vidtas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Statsrådet har genom sitt principbeslut av den 6 maj 2020 dragit upp riktlinjer för användningen av gymnasiernas, yrkesläroanstalternas, yrkeshögskolornas, universitetens och det fria bildningsarbetets lokaler. Rekommendationen är att undervisningen ordnas som distansundervisning till terminens slut. Utbildningsanordnarna beslutar själva i vilken utsträckning de ordnar närundervisning vid behov.

Läroanstalternas lokaler kan tas i bruk om man där följer anvisningarna om avstånd och hygien. Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har berett anvisningar om användningen av dessa lokaler.

Ytterligare information

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen