Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet får ny organisation

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2017 8.50
Nyhet

I fortsättningen har social- och hälsovårdsministeriet fyra avdelningar i stället för fem.

Dessa är

  • avdelningen för styrning av social- och hälsovården (OHO)
  • avdelningen för välfärd och tjänster (HPO)
  • avdelningen för social trygghet och försäkringar (SVO)
  • avdelningen för arbete och jämställdhet (TTO).

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården är en helt ny avdelning. Avdelningen för välfärd och tjänster ska svara för merparten av de uppgifter som har hört till avdelningen för social- och hälsovårdstjänster och avdelningen för främjande av välfärd och hälsa. Även beredskapsenheten och Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) hör i fortsättningen till avdelningen för välfärd och tjänster.

I fortsättningen är det den nya avdelningen för arbete och jämställdhet som har ansvaret för arbetarskyddsfrågor. Jämställdhetsenheten överförs till samma avdelning. Förvaltnings- och planeringsavdelningen läggs ned och dess uppgifter överförs till andra avdelningar eller fristående enheter.

Utöver avdelningarna finns under kanslichefen tre fristående enheter, som har till uppgift att stödja avdelningarnas verksamhet och skapa förutsättningar för att personalen med lyckat resultat ska kunna utföra de uppgifter som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvar. De fristående enheterna är

  • enheten för stöd för ledningen (JOT)
  • förvaltningsenheten (HAL)
  • kommunikationsenheten (VIE).

Enheten för stöd för ledningen är indelad i en strategigrupp, en utvärderingsgrupp, en informationsgrupp och en grupp för internationella frågor. Förvaltningsenheten är indelad i en förvaltningsgrupp och en ekonomigrupp.

Social- och hälsovårdsministeriets nya organisation stöder bättre genomförandet av både koncernens nya strategi och stora strukturförändringar.

"I framtiden kommer världen på många sätt att se annorlunda ut än nu. Framtidsutsikterna kräver att vi har en ny och flexiblare förmåga att samla kompetensen i projektliknande helheter kring de teman som just då är aktuella. De stora förändringarna i arbetslivet utmanar grunderna för vår sociala trygghet. Dessutom gör de att det traditionella arbetarskyddet måste omfatta upprätthållandet av även den psykiska funktionsförmågan", beskriver social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee bakgrunden till omorganiseringen.

"De stora samhälleliga förändringarna inom såväl tjänster som arbetsliv kräver att social- och hälsovårdsministeriet intar en starkare roll i planeringen av de offentliga finanserna och styrningen av tjänsterna. Statsrådet bör kunna samarbeta mer över gränserna mellan olika förvaltningsområden och även med aktörer utanför statsförvaltningen. När vi vid ministeriet organiserar oss i fyra avdelningar och tjänster som stöder avdelningarnas arbete, när vi organiserar vår verksamhet i tydligare, projektliknande helheter att leda, och när vi jobbar nätverksbaserat, klarar vi bättre av att bemöta de utmaningar som framtidens samhälle för med sig."

Mer information om avdelningarna, de fristående enheterna och de grupper som lyder under avdelningarna finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats. Där finns även information om vem som leder avdelningarna och grupperna.

stm.fi/johto-ja-organisaatio

Obs: informationen om avdelningarna, enheterna och grupperna kommer att uppdateras senare. Även information på andra språk än finska publiceras senare.

Tillbaka till toppen