Hyppää sisältöön
Media

Sosiaali- ja terveysministeriön organisaatio uudistuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2017 8.50
Uutinen

Jatkossa STM:ssä on neljä osastoa nykyisten viiden sijaan.

  • sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto (OHO)
  • hyvinvointi- ja palveluosasto (HPO)
  • sosiaaliturva- ja vakuutusosasto (SVO)
  • työ- ja tasa-arvo-osasto (TTO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto on kokonaan uusi osasto. Hyvinvointi- ja palveluosastoon kuuluvat pääosa nykyisistä sosiaali- ja terveyspalveluosaston sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaston tehtävistä. Myös valmiusyksikkö sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ovat jatkossa hyvinvointi- ja palveluosastolla.

Työsuojeluasiat sijaitsevat jatkossa uudella työ- ja tasa-arvo-osastolla, johon myös tasa-arvoyksikkö siirtyy. Nykyinen hallinto- ja suunnitteluosasto lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään muille osastoille tai erillisyksiköille.

Osastojen lisäksi kansliapäällikön alaisuudessa toimii kolme erillisyksikköä, joiden tehtävänä on tukea osastojen toimintaa ja luoda edellytyksiä henkilöstön onnistumiselle STM:n vastuulla olevissa tehtävissä.

  • johdon tuki -yksikkö (JOT)
  • hallintoyksikkö (HAL)
  • viestintäyksikkö (VIE)

Johdon tuki -yksikköön kuuluvat strategiaryhmä, arviointiryhmä, tietoryhmä ja kansainvälisten asioiden ryhmä. Hallintoyksikköön kuuluvat hallintopalveluryhmä ja talousryhmä.

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi organisaatio tukee paremmin sekä konsernin uuden strategian että suurten rakenneuudistusten toimeenpanoa.

"Maailma on monella tapaa toisenlainen tulevaisuudessa kuin nyt. Näkymät tulevaisuudesta edellyttävät meiltä uudenlaista ja aikaisempaa joustavampaa kykyä koota osaamista projektimaisesti kulloinkin ajankohtaisiin teemoihin. Työelämän murros haastaa sosiaaliturvamme perusteet. Lisäksi se laajentaa perinteisen työsuojelun koskemaan myös henkisen toimintakyvyn ylläpitämistä", STM:n kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee taustoittaa.

"Yhteiskunnan isot muutokset niin palveluissa kuin työelämässä edellyttävät STM:ltä vahvempaa roolia julkisen talouden suunnittelussa ja palvelujen ohjauksessa. Valtioneuvoston pitää pystyä paljon tiiviimpään yhteistyöhön yli hallinnonalarajojen ja myös valtionhallinnon ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kun organisoidumme ministeriössä neljään osastoon ja niiden työtä tukeviin palveluihin, kun hankkeistamme toimintaamme selkeämmiksi johdettaviksi kokonaisuuksiksi ja kun toimimme verkostomaisesti, pystymme paremmin vastaamaan tulevaisuuden yhteiskuntamme haasteisiin."

Osastoista, erillisyksiköistä ja osastojen alaisista ryhmistä on lisätietoa STM:n verkkosivuilla. Myös tiedot osastojen ja ryhmien johtajista ovat verkkosivuilla.

stm.fi/johto-ja-organisaatio

Huom: osastojen, yksiköiden ja ryhmien tiedot päivittyvät vielä myöhemmin. Myös kieliversiot teksteistä julkaistaan verkkosivuilla myöhemmin.

Sivun alkuun