FI SV EN RU

Johto ja organisaatio

Kolme naista katsoo tablettiatietokonetta pöydän äärellä.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintaa johtavat kaksi ministeriä ja kansliapäällikkö. Ministeriössä työskentelee noin 390 henkilöä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on neljä osastoa, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon, sosiaaliturvan, tasa-arvon ja työsuojelun keskeisten tehtävien valmistelusta ja kehittämisestä sekä toteutuksen ohjauksesta ja yhteensovittamisesta. Lisäksi ministeriössä on kolme erillisyksikköä.

Ministeriön hallinnonalalla on useita virastoja ja laitoksia sekä neuvottelu- ja lautakuntia.

Ministeriön yhteydessä toimineet kaksi valtuutettua, tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu siirtyivät vuoden 2015 alusta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle.

Sosiaali- ja terveysministeriön organisaatiokaavioAvaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

 

Ministeriötä koskevat säädökset

Sosiaali- ja terveysministeriön hallintoasetuksessa säädetään muun muassa ministeriön tehtävistä ja organisaatiosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määrätään ministeriön maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

Työjärjestyksessä säädetään tarkemmin ministeriön osastoista, johtamisesta sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Lisätietoja

Eeva Larjomaa, viestintäjohtaja 
STM, Viestintäyksikkö / VIE 0295163132