Johto ja organisaatio

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintaa johtavat kaksi ministeriä ja kansliapäällikkö. Ministereiden apuna voi olla valtiosihteeri. Työministeri käsittelee työttömyysturvaan ja aikuiskoulutukseen liittyvät asiat.​

Sosiaali- ja terveysministeriössä on kuusi osastoa, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon, sosiaaliturvan, tasa-arvon ja työsuojelun keskeisten tehtävien valmistelusta ja kehittämisestä sekä toteutuksen ohjauksesta ja yhteensovittamisesta. Lisäksi ministeriössä on neljä erillisyksikköä.

STM:n osastot ovat

Erillisyksiköt ovat

Ministeriön sisäinen tarkastus toimii suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

STM:ssä työskentelee noin 480 henkilöä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on useita virastoja ja laitoksia sekä neuvottelu- ja lautakuntia.

Ministeriön yhteydessä toimineet kaksi valtuutettua, tasa-arvovaltuutettu ja lapsiasiavaltuutettu siirtyivät vuoden 2015 alusta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta oikeusministeriön hallinnonalalle.

Kuva sosiaali- ja terveysministeriön organisaatiokaaviosta

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

 

Ministeriötä koskevat säädökset

Sosiaali- ja terveysministeriön hallintoasetuksessa säädetään muun muassa ministeriön tehtävistä ja organisaatiosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa määrätään ministeriön maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

Työjärjestyksessä säädetään tarkemmin ministeriön osastoista, johtamisesta sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Lisätietoja

Vivikka Richt, viestintäjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Viestintäyksikkö / VIE Puhelin:0295163396   Sähköpostiosoite: