Hyppää sisältöön
Media

STM ohjeistaa alueita toimissa koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2020 17.16
Tiedote 291/2020

Epidemiatilanteen hallitsemattoman leviämisen uhka erityisesti Uudellamaalla on ilmeinen. Epidemian leviämisen pysäyttäminen ja väestön terveyden turvaaminen edellyttävät välittömiä määrätietoisia toimia sekä yhteistä vastuunkantoa. Siksi sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Uudellemaalle sekä muille leviämisvaiheen uhassa oleville alueille lisäohjeita epidemian leviämisen estämiseksi. Ohjeet perustuvat valtioneuvoston aiemmin antamiin linjauksiin. 

Ohjeet ja suositukset koskevat mm. kokoontumisia, tilojen sulkemista, harrastustoimintaa, riskiryhmien suojaamista, opetuksen järjestämistä, etätöitä ja maskin käyttöä. Ne annetaan ajalle 24.11.2020 – 15.12.2020.

Ohjeet ja suositukset annetaan suoraan Uudenmaan maakunnan viranomaisille, väestölle, toiminnanharjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. STM kehottaa, että myös muut leviämisvaiheen välittömässä uhassa olevat alueet ottavat nämä ohjeet ja suositukset ennakoivasti huomioon omassa toiminnassaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa ja yhteistyötä alueiden toimijoiden kanssa. Heikentyneen tautitilanteen takia STM tapaa välittömästi kaikkien leviämisvaiheen uhassa olevien alueiden viranomaisia muodostaakseen yhtenäisen ja yhteisen tilannekuvan käytössä olevista ja tarpeellisista välttämättömistä toimenpiteistä, joita alueen viranomaisten on syytä toteuttaa.

Korkean tartuntariskin julkiset tilat tilapäisesti kiinni

Ministeriö kehottaa, että kunnat ja kuntayhtymät harkitsevat korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan. Samalla ministeriö suosittelee, että myös toiminnanharjoittajat keskeyttäisivät tällaisten tilojen käytön.

Korkean tartuntariskin tiloina voidaan pitää erityisesti kuntosaleja ja ryhmäliikuntaan tai urheiluun käytettäviä tiloja, uimahallien ja kylpylöiden allastiloja ja yleisiä saunoja ja niiden yhteydessä olevia pukuhuonetiloja, huvi- ja teemapuistoja, tivoleita sekä eläintarhoja ja sisäleikkipuistoja tai –paikkoja.

Yksityistilaisuudet ja yleisötilaisuuksien järjestäminen

Ministeriö suosittaa väestölle, että yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä eikä niihin osallistuta. Ministeriö kehottaa aluehallintovirastoille ja kunnille viime sijassa yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltämistä.

Korkean sairastumisriskin ryhmiä suojattava tehostetusti

Ministeriö suosittelee, että sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.

Ryhmäharrastukset tauolle tai etäharrastuksiksi

Ministeriö suosittaa toiminnanharjoittajille ja väestölle, että ryhmäharrastustoiminta ja siihen osallistuminen tilapäisesti keskeytetään kokonaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vain etämuotoisena.

Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa. Jos lasten ja nuorten harrastuksia järjestetään, on huolehdittava siitä, että osallistujien sekä lasten saattajien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset etäopetukseen

Ministeriö suosittelee, että korkeakouluissa ja toisen asteen opetuksessa siirrytään kokonaisuudessaan etäopetukseen. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Etätyösuositus laajasti käyttöön

Ministeriö suosittelee, että työnantajat ja työntekijät noudattavat valtakunnallista etätyösuositusta kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

THL:n kasvomaskisuositusta noudatettava

Ministeriö painottaa, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ajantasaista leviämisvaiheen kasvomaskisuositusta on erittäin tärkeää noudattaa. (THL:n kasvomaskisuositus)

Lisätietoja

osastopäällikkö Tuija Kumpulainen
osastopäällikkö Satu Koskela
(etunimi.sukunimi(at)stm.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet ja suositukset epidemian leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa

Sivun alkuun