Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet utredde det statliga stöd som beviljas Arbetshälsoinstitutet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2021 15.00
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har utrett om det statsunderstöd som beviljas Arbetshälsoinstitutet är förenligt med EU:s regler om statligt stöd. 

Som en del av ministeriets revision 2018 utförde statens revisionsverk en laglighetsgranskning av det statsunderstöd som beviljas Arbetshälsoinstitutet. En rekommendation i inspektionsberättelsen, som blev klar hösten 2019, var att ministeriet ska utreda om det statsunderstöd som beviljas Arbetshälsoinstitutet är förenligt med EU:s regler om statligt stöd.

Social- och hälsovårdsministeriet beställde en konkurrensrättslig utredning av HPP Advokatbyrå Ab. Syftet med utredningen var att utreda om den finansiering som ministeriet kanaliserar till Arbetshälsoinstitutet som statsbidrag är förenlig med reglerna om statligt stöd och att bedöma metoder för att hantera eventuella riskerna med statligt stöd. Utredningen stöder en revidering av bestämmelserna om Arbetshälsoinstitutet. Avsikten är att den ska inledas 2021.

Arbetshälsoinstitutet (TTL) är ett självständigt offentligrättsligt samfund som lyder under social- och hälsovårdsministeriets ledning och tillsyn. Arbetshälsoinstitutet är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och för vilket det också har föreskrivits registeruppgifter inom sitt verksamhetsområde. Ungefär hälften av institutets finansiering kommer från statsunderstöd som ministeriet beviljar och hälften från intäkterna av den affärsverksamhet som institutet bedriver.

Mer information

Ville Hänninen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 518, [email protected]
Raimo Antila, avdelningschef, tfn 0295 163 094, [email protected]

Sosiaaliturvauudistus
Tillbaka till toppen