Hyppää sisältöön
Media

STM selvitti Työterveyslaitokselle myönnettävää valtiontukea

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2021 15.00
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt Työterveyslaitokselle myönnettävän valtionavun EU-valtiontukisääntöjen mukaisuutta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto teki osana ministeriön vuoden 2018 tilintarkastusta Työterveyslaitokselle myönnettävän valtionavun laillisuustarkastuksen. Syksyllä 2019 valmistuneen tarkastuskertomuksen suosituksena oli, että ministeriön tulisi selvittää Työterveyslaitokselle myönnettävän valtionavun EU-valtiontukisääntöjen mukaisuutta.

STM tilasi kilpailuoikeudellisen selvityksen HPP Asianajotoimisto Oy:ltä. Selvityksen tavoitteena oli selvittää, onko ministeriön valtionapuna TTL:lle kanavoima rahoitus valtiontukisääntöjen mukaista ja arvioida keinoja mahdollisen valtiontukiriskin hallitsemiseksi. Laadittu selvitys tukee Työterveyslaitosta koskevan sääntelyn uudistamista, joka on tarkoitus käynnistää vuonna 2021.

Työterveyslaitos (TTL) on itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, joka toimii STM:n johdon ja valvonnan alaisena. TTL on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva tutkimus- ja kehittämislaitos, jolle on myös säädetty toimialaansa liittyviä rekisteritehtäviä. Laitoksen rahoituksesta noin puolet tulee ministeriön myöntämästä valtionavusta ja puolet sen harjoittaman liiketoiminnan tuotoista.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Ville Hänninen, p. 0295 163 518, [email protected]
osastopäällikkö Raimo Antila, p. 0295 163 094, [email protected]
pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos, p. 030 474 2340, [email protected]

Sivun alkuun