Hoppa till innehåll
Media

Vid Silver Economy Forum söks lösningar för att åldrandet fortsatt ska vara en framgångshistoria

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2019 14.32 | Publicerad på svenska 4.7.2019 kl. 18.35
Nyhet

Att människorna nuförtiden lever längre är en framgång för samhället. Det betyder att många sjukdomar har övervunnits. De äldre är allt friskare, rörligare och aktivare. Trots det talas det ofta om åldrandet som en samhällelig och ekonomisk börda. Detta tänkesätt vill man ändra på vid High-Level Forum on the Silver Economy, ett av de största evenemangen under Finlands EU-ordförandeskap.

Silver Economy Forum är en unik gemensam satsning för politiska beslutsfattare, förvaltningen och företagsvärlden. Evenemanget samlar över 600 politiker, tjänstemän, sakkunniga, forskare och företagsledare i Finlandiahuset den 9–10 juli för att diskutera åldrandets konsekvenser och möjligheter. Forumet är det första globala politiska och ekonomiska högnivåforum om åldrande där det fokuseras särskilt på digitalisering och utnyttjande av ny teknik.

Eftersom andelen äldre ökar – i många länder i rask takt – för åldrandet även med sig utmaningar såväl för hållbarheten i den offentliga ekonomin som för företagen. Alla framtidsinriktade framgångsrika samhällen och företag tar åldrandet i beaktande. Arrangörerna av forumet vill att åldrandet ska beaktas i all samhällsplanering och allt samhälleligt beslutsfattande samt i företagens strategier.

Evenemanget har ett starkt samband med välfärdsekonomi, som är ett av social- och hälsovårdsministeriets huvudteman under EU-ordförandeskapet. Välfärdsekonomi innebär att man investerar pengar i att förbättra människors välbefinnande och välfärd, till exempel genom att förebygga sjukdomar. Människor som mår bra är friskare samt jobbar och betalar skatt. När en människa är frisk och mår bra, har hon också ett mindre behov av socialvårdens och hälso- och sjukvårdens tjänster. Detta är viktigt med tanke på samhällsekonomin, när befolkningen åldras i såväl Finland som andra länder.

Forumet arrangeras av social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Finlands Bank, finanssektorns branschorganisation Finanssiala och Global Coalition on Aging.

Ytterligare information

Sarita Friman, generalsekreterare för evenemanget, tfn 0295 163 349, [email protected]

Tillbaka till toppen