Hoppa till innehåll
Media

Rekommendation: Personer som exponerats för coronaviruset och har lindriga symptom ska göra självtest

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2022 16.30 | Publicerad på svenska 12.1.2022 kl. 16.50
Pressmeddelande 8/2022

Expertgruppen för testningsberedskap för covid-19 som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet har berett en rekommendation om frivillig självtestning för coronaviruset. Syftet är att precisera när frivilliga självtester, också kallade hemtester, ska användas och att klargöra de åtgärder som testresultatet ger anledning till.

Självtesterna används redan frivilligt i stor utsträckning. De är relativt tillförlitliga för att fastställa sjukdomen när man har symtom.

Det rekommenderas att personer med lindriga symtom som tyder på coronavirussmitta och personer under 12 år som har symtom samt deras föräldrar och syskon gör självtest samtidigt.

Dessutom rekommenderas det att symtomfria personer som exponerats för coronaviruset ska göra minst två självtester med tre dagars mellanrum, uttryckligen ett test som är avsett för symtomfria personer. 

Om resultatet av ett självtest är positivt, ska man förhålla sig till det på samma sätt som till ett positivt resultat i ett officiellt test. I praktiken innebär detta frivillig isolering, det vill säga att man stannar hemma, minimerar kontakterna med andra och att man i mån av möjlighet informerar de personer man haft kontakt med under de senaste 2–3 dygnen. 

Ett negativt testresultat utesluter inte att man är smittad. En person med symtom bör undvika kontakter oberoende av sjukdom.

Endast test som görs inom hälso- och sjukvården har officiell status 

Det är inte alltid nödvändigt att fastställa ett positivt självtestresultat genom ett officiellt test inom hälso- och sjukvården, även om detta fortfarande är rekommendationen, i den mån det är möjligt med tanke på den lokala testningskapaciteten. Ett positivt resultat av ett självtest kan ändå behöva fastställas inom hälso- och sjukvården, till exempel om det behövs ett beslut om isolering eller karantän och dagpenning. Ett officiellt resultat behövs också för covidintyget, om man har allvarliga symtom, om man hör till en riskgrupp, om man är gravid eller om man arbetar inom vården eller omsorgen. 

Självtestningen får inte allvarligt fördröja att en sjuk person uppsöker vård eller att en person som hör till en riskgrupp låter göra ett officiellt test. Regionerna ger närmare anvisningar om de principer som ska iakttas då man uppsöker vård och låter testa sig officiellt.  

Självtesterna har ingen officiell ställning i fråga om eventuella förmåner, isoleringsbeslut, karantänbeslut eller anteckningar som berättigar till covidintyg (coronapass). 

Ett självtest ersätter inte heller ett test som tas inom hälso- och sjukvården i situationer där personen har fått en anvisning av en lokal myndighet eller läkare om att låta testa sig. 

Rekommendationen baserar sig på den expertis som finns i den nationella samordningsgruppen för testningsberedskap för covid-19. Institutet för hälsa och välfärd har redan tidigare gett anvisningar om användningen av självtesterna, och dessa anvisningar ersätter inte tidigare anvisningar.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] Mikko Pietilä, chefsöverläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, [email protected]

Tillbaka till toppen