Hoppa till innehåll
Media

Rapport: Kvinnor beviljades asyl mer sällan än män år 2015

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2016 14.23 | Publicerad på svenska 3.10.2016 kl. 15.26
Pressmeddelande 157

I de nordiska länderna beviljades asyl proportionellt sett mer sällan till kvinnliga än till manliga asylsökande år 2015. Dessa uppgifter framgår av en rapport som Nordiska ministerrådet har beställt.

Förverkligandet av jämställdheten mellan kvinnor och män i samband med ansökan om asyl är också ett ämne som kommer att diskuteras av Finlands, Sveriges, Danmarks, Ålands och Färöarnas ministrar med ansvar för jämställdhetsfrågor när de möts i Vanda den 3 oktober. I mötet deltar också representanter för Norge och Island. Familje- och omsorgsminister Juha Rehula är ordförande för mötet.

Den färska rapporten kartlägger asylprocesserna i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island ur ett könsperspektiv. I alla länder var majoriteten av de asylsökande män. Bland de asylsökande som kom till Finland var andelen kvinnor dock klart mindre än i de övriga nordiska länderna. Endast 18 procent av de som ansökte om asyl i Finland var kvinnor år 2015.

Ställt i proportion till antalet asylsökande beviljades asyl mer sällan till kvinnor än till män under 2015. Tendensen var densamma i såväl Finland, Danmark, Norge som Island. Det fanns inga tillgängliga uppgifter om situationen i Sverige. Kartläggningen säger ingenting om varför det är så här, och om bakgrunden t.ex. är att typiska hot mot män identifieras och erkänns bättre än de hot som riktar sig mot kvinnor.  FN:s flyktingkommissariat UNHCR har genom en separat anvisning påpekat att kvinnor på grund av sin könstillhörighet kan vara utsatta för särskilda riskfaktorer vars betydelse bör bedömas som en grund för beviljande av asyl.

För att orsakerna till fenomenet ska kunna utredas och eventuella fortsatta åtgärder planeras krävs ytterligare undersökningar. Det är uppenbart att det är viktigt att integrera ett könsperspektiv i asylprocesserna och invandringspolitiken både i det nordiska samarbetet och på nationell nivå.
 
Vid mötet kommer ministrarna också att diskutera mäns jämställdhetsproblem och mäns deltagande i jämställdhetspolitiken.

Ministermötet fortsätter under eftermiddagen med ett så kallat NB8-möte, där jämställdhetsministrarna från både de nordiska och de baltiska länderna deltar. Jämställdhetsministrarna från de nordiska och baltiska länderna kommer bl.a. att diskutera åtgärder för att motverka sexism och hatretorik.

Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2016.

Fler kvinnor än män får avslag på asylansökan (Norden)

Finlands ordförandeskap 2016

Sektorprogrammet för jämställdhetsområdet

Ytterligare information:

Annamari Asikainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 232
Eeva Salmenpohja, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 5719 239
Anne-Sofie Pesola, informatör, tfn +358 2951 63625

Juha Rehula
Tillbaka till toppen