Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Raportti: Nainen sai miestä harvemmin myönteisen turvapaikkapäätöksen vuonna 2015

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.10.2016 14.23
Tiedote 157

Naiset saivat Pohjoismaissa suhteellisesti vähemmän myönteisiä turvapaikkapäätöksiä kuin miehet viime vuonna. Tiedot käyvät ilmi Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaamasta raportista.

Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen turvapaikkaa haettaessa puhuttaa myös Suomen, Ruotsin, Tanskan, Ahvenanmaan ja Färsaarten tasa-arvoasioista vastaavia ministereitä, jotka tapaavat Vantaalla 3. lokakuuta. Kokoukseen osallistuvat myös Norjan ja Islannin edustajat. Kokouksen puheenjohtajana toimii perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Uusi raportti kartoittaa turvapaikanhakuprosessia sukupuolinäkökulmasta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Kaikissa maissa turvapaikanhakijoiden enemmistö oli miehiä. Suomessa turvapaikanhakijoiden joukossa oli kuitenkin selvästi vähiten naisia verrattuna muihin Pohjoismaihin. Vain 18 prosenttia turvapaikkaa Suomesta hakeneista oli naisia vuonna 2015.

Hakijamääriin suhteutettuna naisille myönnettiin vuonna 2015 vähemmän turvapaikkoja kuin miehille.  Suuntaus oli sama Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa. Ruotsin tietoja ei ollut käytettävissä. Kartoitus ei anna tietoa siitä, miksi näin on, ja onko taustalla esimerkiksi se, että miehiin kohdistuvat tyypilliset uhkat tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin paremmin kuin naisiin liittyvät.  YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on nostanut erillisellä ohjeella esiin sen, että naisilla voi olla sukupuolestaan johtuvia erityisiä riskitekijöitä joiden merkitystä tulisi arvioida turvapaikan myöntämisen perusteena.

Ilmiön syiden selvittäminen ja mahdollisten jatkotoimien suunnittelu vaatii lisää tutkimusta. On selvää, että sukupuolinäkökulman sisällyttäminen turvapaikanhakuun liittyviin prosesseihin ja maahanmuuttopolitiikkaan on tärkeää sekä Pohjoismaisessa yhteistyössä että kansallisesti.
 
Ministerit keskustelevat kokouksessa lisäksi muun muassa miesten tasa-arvo ongelmista ja miesten osallistumisesta tasa-arvopolitiikkaan.

Ministerikokous jatkuu iltapäivällä Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisellä tasa-arvoministereiden kokouksella NB8. Pohjoismaiden ja Baltian tasa-arvoministerit keskustelevat muun muassa seksismin ja vihapuheen torjuntakeinoista.

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuoden 2016.

Naisille enemmän kielteisiä turvapaikkapäätöksiä (Norden)

Suomen puheenjohtajuus 2016

Tasa-arvoalan sektoriohjelma

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Annamari Asikainen, p. 02951 63232
perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Eeva Salmenpohja, p. +358 50 5719 239
tiedottaja Anne-Sofie Pesola p. +358 2951 63625

Juha Rehula
Sivun alkuun