Hoppa till innehåll
Media

Otto Köngäs blir minister Kiurus specialmedarbetare

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2022 15.10
Pressmeddelande 303/2022

Otto Köngäs inledde sitt arbete som familje- och omsorgsminister Krista Kiurus specialmedarbetare den 16 december 2022. Köngäs ansvarsområden är rusmedel och psykisk hälsa, äldreomsorg och tjänster för personer med funktionsnedsättning och barn och unga.

Köngäs har tidigare arbetat bland annat som specialmedarbetare för en av Helsingfors biträdande borgmästare och som utbildningsplanerare. Till sin utbildning är Köngäs kandidat i humanistiska vetenskaper,

Som specialmedarbetare för familje- och omsorgsministern fortsätter Jenny Suominen och Petteri Nurmi. Specialmedarbetare Suominen svarar för frågor som gäller kommunikation och medierelationer, hälso- och sjukvård, social- och hälsovårdsreformen, vårdgarantin samt ärenden som hör till ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder. Specialmedarbetare Nurmis ansvarsområden är utkomststöd, internationella ärenden och rehabilitering.

Mer information

Otto Köngäs, specialmedarbetare, tfn 0295 163 109
Noora Manni, sekreterare, tfn 0295 163 534

Tillbaka till toppen