Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Deltagarna har valts till planeringstävlingen som gäller appar för välbefinnande

Social- och hälsovårdsministeriet
16.2.2018 10.00 | Publicerad på svenska 16.2.2018 kl. 16.04
Nyhet

Allt som allt har elva team valts ut till den planeringstävling som gäller appar för välbefinnande och som dragits i gång av social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

I tävlingen söker man nya appar för hälsa och välbefinnande, som är lämpliga att anslutas till Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor.

I detta skede av planeringstävlingen valde SHM deltagarna till själva tävlingen och dess tre kategorier:

A. bästa app som främjar medborgarens initiativförmåga, välbefinnande och egenvård (i egenvården ingår inte kontakt med en tjänsteproducent inom hälso- och sjukvården)

B. bästa app som främjar medborgarens egenvård (i egenvården ingår kontakt med en tjänsteproducent inom hälso- och sjukvården)

C. anslutning av enheter för välbefinnande och ekosystem till Datalagret för egna uppgifter – målet är att göra en automatisk överföring av mätningar av välbefinnandet till en del av datainnehållet i Datalagret för egna uppgifter.

Ministeriet bedömde ansökningarna som tjänsteuppdrag. De 11 deltagare som valts ut till tävlingen fördelas på så sätt att det i kategori A finns fem team, i kategori B tre team och i kategori C tre team. Varje kategori har en vinnare. Det finns alltså totalt tre vinnare i tävlingen.

SHM kan i detta skede inte offentliggöra teamnamnen eller eventuella bakgrundsorganisationer eftersom domarna bedömer de slutliga tävlingsbidragen utan att känna till vilka team som ligger bakom dem.

Femtionio ansökningar sändes in.

I ansökningarna hade man tagit emot utmaningen på ett mångsidigt sätt, och de innehöll förslag till många slags appar för välbefinnande för dess olika delområden. Vissa av de team som deltog i tävlingen hade även kommit med idéer till appar till fler än en tävlingskategori eller deltog med samma idé i flera kategorier.

Teamen ska lämna in sitt slutliga tävlingsbidrag till domarna senast den 2 mars 2018. Avsikten är att välja ut vinnarna i tävlingskategorierna före utgången av mars 2018.

Priser

  • varje deltagare som lämnar in ett slutligt tävlingsbidrag får en ersättning på 3 000 euro
  • vinnaren i respektive kategori får 10 000 euro
  • därefter görs en direktupphandling på 100 000 euro med de tre vinnarna. Dessutom finns en option att vidareutveckla idén med 200 000 euro.

SHM inledde planeringstävlingen den 23 november 2017.

Ytterligare information

Planeringstävling som gäller appar för välbefinnande för Datalagret för egna uppgifter 

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63702, [email protected]

Tillbaka till toppen