FI SV EN

Planeringstävling som gäller appar för välbefinnande för Datalagret för egna uppgifter 

Social- och hälsovårdsministeriet startar en planeringstävling för apputvecklare. I tävlingen söker man utvecklare av nya slags appar för hälsa och välbefinnande, som förbättrar människornas social- och hälsovårdstjänster och främjar välbefinnandet. Apparna ska utnyttja Datalagret för egna uppgifter.

Vad är Datalagret för egna uppgifter?

Datalagret för egna uppgifter är ett nationellt datalager där medborgaren kan spara sina uppgifter om välbefinnande. Med uppgifter om välbefinnande avses medborgarens mätningsuppgifter, uppgifter om livsstil och aktivitet. Sådana uppgifter är t.ex. antalet steg per dag, blodsocker, blodtryck, vikt och CPAP-apparatens värden.

Med hjälp av Datalagret för egna uppgifter kan alltså medborgaren samla uppgifter om det egna välbefinnandet och besluta om användningen av dessa i olika sammanhang. Medborgaren kan till exempel dela uppgifter med den vårdande aktören inom hälso- och sjukvården.

Datalagret för egna uppgifter hör till social- och hälsovårdens nationella informationssystemtjänster, dvs. Kanta-tjänster. Kanta-tjänsterna omfattar ett patientuppgiftsarkiv, receptcenter, en informationshanteringstjänst, vissa stödtjänster och Mina Kanta-sidor, vilka erbjuder medborgaren ett användargränssnitt för uppgifterna i Kanta-tjänsterna. Datalagret för egna uppgifter öppnas i Kanta-tjänsterna under år 2017.

I Datalagret för egna uppgifter sparas uppgifter med hjälp av appar för välbefinnande. Information från olika mätinstrument kan också överföras automatiskt från appar för välbefinnande till Datalagret för egna uppgifter. Avsikten är att ändra den klientuppgiftslag som gäller Kanta-tjänster så att patientuppgifter från hälsovården, såsom t.ex. journalhandlingar och elektroniska recept, kan utnyttjas i apparna för välbefinnande, om medborgaren så önskar.

Appar för välbefinnande byggs i projekten ODA och Virtuella sjukhuset 2.0. Den app som utvecklas i planeringstävlingen ska inte överlappa med ovannämnda projekt utan tillföra något som saknas i projekten eller komplettera genomförandet av projekten.

Tävlingens syfte

I tävlingen söker man efter en lösning inom tre kategorier:

A. bästa app som främjar medborgarens initiativförmåga, välbefinnande och egenvård (egenvården saknar anslutning till en aktör inom hälso- och sjukvården)
B. bästa app som främjar medborgarens egenvård (egenvården har anslutning till en aktör inom hälso- och sjukvården)
C. anslutning av enheter för välbefinnande och ekosystem till Datalagret för egna uppgifter – målet är att göra en automatisk överföring av mätningar av välbefinnandet till en del av datainnehållet i Datalagret för egna uppgifter.

Tidtabell för tävlingen

  • Ansökningar till tävlingen ska lämnas in senast den 18 december 2017
  • slutliga tävlingsförslag ska lämnas in senast den 17 januari 2018.
  • tidtabellen har beskrivits närmare i tävlingsinbjudan

Ytterligare information

Närmare uppgifter om tävlingen:

Mer information

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig 
STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan ryhmä DITI 0295163702