Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Pohjoismainen selvitys: Työsuojeluvalvonnan varauduttava uusiin työturvallisuusriskeihin 

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2020 11.03
Tiedote

Tänään on julkaistu ensimmäinen yhteispohjoismainen selvitys megatrendien vaikutuksista työ-elämään ja sitä kautta työsuojeluvalvontaan. Selvitys sisältää myös käytännön suosituksia työsuojeluviranomaisille.

Työn tulevaisuutta on selvitetty paljon, mutta työsuojeluun ja työsuojeluvalvontaan selvityksissä ei aiemmin ole keskitytty.  Selvitys on myös mennyt pintaa syvemmälle, sillä siinä annetaan työsuojeluviranomaisille käytännön suosituksia tulevaisuuteen varautumiseen. 

Nämä käytännön suositukset muodostavat perustan, jonka pohjalta voidaan kehittää pohjoismaisten työsuojeluviranomaisten kykyä vastata työsuojelun haasteisiin työn ja työelämän muuttuessa. 

Englanninkielinen selvitys ilmestyi tänään.

Megatrendeillä suuri merkitys myös työsuojeluun

Globalisaatiolla ja teknologian kehityksellä on valtava merkitys siihen, miten, missä ja milloin työtä tehdään. Väestökehitys johtaa huoltosuhteen heikkenemiseen, kun työssäkäyvän väestön osuus laskee. Ympäristön- ja ilmastonmuutoksen takia tuotantoprosessit ja kulutuskäyttäytyminen muuttuvat, ja tämä puolestaan vaikuttaa tiettyjen ammattien katoamiseen tai muuttumiseen täysin toisenlaisiksi.

Teknologian kehitys tuo uusia ja ehkä osin vielä tuntemattomiakin riskejä. Esimerkiksi robottien aiheuttamien työtapaturmien ehkäisy ja robotiikan riskien arviointi ovat tulevaisuudessa osa työsuojelua.

Naisvaltaisten alojen – esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon – työperäiset sairaudet ja ammattitaudit edellyttävät, että työsuojelu paneutuu erityisesti naisiin liittyviin työsuojelukysymyksiin.  Työsuojeluvalvonnan kohdentamista ja uudistumista vaativat lisäksi muun muassa työn tekemisen tavan sekä työajan käsitteen muutos; nuorten osalta myös koko ansiotyön käsite on muuttumassa.

Koronaviruspandemia on osoittanut, miten tartuntataudit voivat vaikuttaa työturvallisuuteen. Turvalliset ja terveelliset työolot voidaan taata vain riittävillä suojavarusteilla ja riskien huolellisella arvioinnilla. Pandemioihin varautumiseen on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota myös työsuojelussa.

Selvityksen on laatinut Pohjoismainen työelämän tulevaisuus -ryhmä, johon kuului kuusi työelämän ja työsuojelun asiantuntijaa eri Pohjoismaista.

Lisätietoja

Päivi Mattila-Wiro, p. +358 295 163 467, [email protected]


 

Tillbaka till toppen