Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hur ska de nordiska länderna förnya välfärdsstaten?

Social- och hälsovårdsministeriet
22.1.2016 12.08
Nyhet

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2016. Den första konferensen under ordförandeskapet, "Hur mår du Norden?", ordnas i Åbo den 27–28 januari. Konferensen öppnas av Finlands minister för nordiskt samarbete, Anne Berner. I samband med konferensen ordnas också en evenemangsmarknad och ett nordiskt ungdomscafé.

Konferensen sänds på webben på adressen http://vod.kepit.tv/stm.html.

Det går också att följa konferensen i sociala medier under hashtaggen #norden 2016.

En förändrad befolkningsstruktur, utmaningar i fråga om ekonomi och arbetsliv, världsekonomiska kriser och invandring är utmaningar för välfärdssamhället såväl i Norden som i övriga Europa. För att välfärden och jämställdheten ska bevaras behövs nya lösningar och verksamhetsmodeller. Dem försöker man få fram genom ett nytt treårigt projekt.

Välfärdsinformation sammanställs i gemensamt projekt

Social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet inleder under 2016 ett gemensamt projekt. Målet med projektet är att sammanställa och bearbeta information med anknytning till välfärd i samarbete med de övriga nordiska länderna och att se till att informationen bättre än tidigare kan användas som stöd för beslutsfattandet. Nordiska ministerrådet ansvarar för finansieringen av projektet ”Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete”.

I början av projektet kartläggs den nordiska välfärdsmodellens styrkor och framtida utmaningar. Sådana utmaningar är bland annat förändringar i omvärlden och kulturell fragmentering. Hur ska de samhälleliga riskerna jämnas ut i framtiden och vad kan den enskilda medborgaren vänta sig av samhället i framtiden?

Projektets utgångspunkt är att välfärdssamhället måste utvecklas på bred bas. Projektets teman är välfärd, mångfald, jämlikhet, jämställdhet och en kulturellt hållbar utveckling. I synnerhet barn och unga prioriteras inom projektet. I arbetet drar man också nytta av och beaktar den nordiska forsknings- och innovationsverksamheten.

De nordiska länderna är runtom i världen kända för sin universella välfärdsmodell, där alla garanteras lika möjligheter. Människornas livskvalitet i de nordiska länderna hör till den bästa i världen, när indikatorerna är hälsa, arbetarskydd, jämställdhet och utbildningsmöjligheter. Exempelvis låg de nordiska länderna år 2014 i topp på Världsekonomiskt forums lista över hur väl jämställdheten förverkligats.

Ytterligare information

Kirsi-Marja Lehtelä, projektchef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 6879

Maria Waltari, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 029 516 3337

Annamari Asikainen, överinspektör, SHM, Jämställdhetsenheten, tfn 029 516 3232

Annika Söderlund, kulturråd, UKM, tfn 029 5330 382

Sini Keinonen, projektplanerare, UKM, tfn 029 5330 145

Tillbaka till toppen