Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hur har pensionsreformen minskat antalet lagparagrafer?

Social- och hälsovårdsministeriet 26.2.2016 12.23
Nyhet

Smidigare författningar, med andra ord avreglering, är ett av regeringens spetsprojekt. Målet med avregleringen är att avveckla och modernisera regleringen för att underlätta företagens verksamhet och medborgarnas vardag. Avregleringen är ett sätt att understöda Finlands ekonomiska tillväxt, stärka konkurrenskraften och främja digitaliseringen.

Pensionsreformen är ett exempel på avregleringen. Genom reformen ströks 228 paragrafer ur lagstiftningen. Heli Backman, som är direktör vid Pensionsförsäkringsenheten, berättar i en videointervju bland annat hur pensionsreformen har minskat antalet lagparagrafer, hur det minskade antalet pensionslagar underlättar myndigheternas arbete och vad medborgarna har för glädje av det.

Länk till videointervjun:
https://youtu.be/4h33Kw1BM78

Textversion av intervjun

Vad är pensionsreformen?

”Pensionsreformen träder i kraft i början av 2017. Genom den görs rätt stora ändringar i pensionslagstiftningen. Avsikten är att förlänga finländarnas tid i arbetslivet och att samtidigt minska hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna. I samband med det här stiger pensionsåldern stegvis och man ändrar reglerna för hur pensionen bestäms. Samtidigt tar man i bruk nya pensionsformer.”

Hur har pensionsreformen minskat antalet lagparagrafer?

”Av tradition har bestämmelserna om hur pensionsskyddet bestäms för dem som arbetar inom olika branscher funnits i olika pensionslagar. I samband med pensionsreformen beslutade man att lagen om kommunala pensioner, lagen om statens pensioner och pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan ska slås ihop till en ny pensionslag för den offentliga sektorn. I det här sammanhanget ströks 228 paragrafer ur lagstiftningen.”

Hur underlättar det minskade antalet pensionslagar myndigheternas arbete?

”De som verkställer pensionsskyddet har den största nyttan av att lagarna är färre. Det är mycket enklare att tillämpa en lag än tre lagar. Och när det i framtiden görs ändringar i lagstiftningen blir lagstiftningsprocessen naturligtvis lättare, eftersom endast en lag behöver ändras.”

Vad har medborgarna för glädje av det?

”Färre lagparagrafer inverkar inte på något vis på pensionsskyddets nivå. Medborgarna själva söker mycket sällan information i pensionslagen, utan följer snarare den information som verkställarna förmedlar. Men om någon själv vill kontrollera sin pensionsrätt i lagen blir det enklare än vad det är nu.

 

Ytterligare information


Intervju och video: Kimmo Vainikainen