Hyppää sisältöön
Media

Miten eläkeuudistus on vähentänyt lakipykälien määrää?

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2016 12.23
Uutinen

Sujuvoitetaan säädöksiä eli norminpurku on yksi hallituksen kärkihankkeista. Norminpurkuhankkeen tavoitteena on helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla. Tällä tuetaan Suomen kasvua, vahvistetaan kilpailukykyä ja edistetään digitalisaatiota.

Eläkeuudistus on eräs esimerkki norminpurusta. Uudistuksessa lainsäädännöstä poistui 228 pykälää. Eläkevakuutusyksikön johtaja Heli Backman kertoo videohaastattelussa muun muassa, miten eläkeuudistus on vähentänyt lakipykälien määrää, miten eläkelakien vähentynyt määrä helpottaa viranomaisten työtä ja mitä iloa tästä on kansalaisille.

Linkki videohaastatteluun:
https://youtu.be/4h33Kw1BM78

Tekstiversio haastattelusta

Mikä on eläkeuudistus?

”Eläkeuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alussa. Siinä muutetaan melko mittavasti eläkelainsäädännön sisältöä. Tarkoituksena on pidentää suomalaisten työuria ja samalla helpottaa julkisten talouden kestävyysvajetta. Tässä yhteydessä vanhuseläkeikä nousee asteittain ja eläkkeenmääräytymissääntöjä muutetaan. Samalla otetaan käyttöön uusia eläkemuotoja.”

Miten eläkeuudistus on vähentänyt lakipykälien määrää?

”Meillä on perinteisesti säädetty eläketurvan määräytymisestä eri sektoreilla työskenteleville eri eläkelaeissa. Eläkeuudistuksen yhteydessä päädyttiin siihen, että kunnallinen eläkelaki, valtion eläkelaki ja evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki yhdistettiin uudeksi julkisten alojen eläkelaiksi. Tässä yhteydessä lainsäädännöstä poistui 228 pykälää.”

Miten eläkelakien vähentynyt määrä helpottaa viranomaisten työtä?

”Varsinaiset hyötyjät tästä lakien vähentymisestä ovat eläketurvan toimeenpanijat. On huomattavasti yksinkertaisempaa soveltaa yhtä lakia kuin kolmea lakia. Tietysti jatkossa, jos lainsäädäntöön tulee muutoksia, lainsäädäntöprosessi kevenee, koska muutettavia lakeja on vain yksi.”

Mitä iloa kansalaisille on tästä?

”Lakipykälien väheneminen ei vaikuta eläketurvan tasoon millään tasolla. Hyvin harvoin kansalaiset itse eläkelaista suoraan tietoa hakevat, vaan ennemminkin seuraavat toimeenpanijoiden viestintää. Mutta tietenkin, jos joku haluaa laista suoraan eläkeoikeutensa tarkistaa, se on nykyistä yksinkertaisemmin mahdollista.”
 

Lisätietoa


Haastattelu ja video: Kimmo Vainikainen

Sivun alkuun