Alkoholipolitiikka

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa alkoholipolitiikan ohjauksesta ja kehittämisestä.

Alkoholipolitiikalla tarkoitetaan julkisen vallan toimia, joilla ehkäistään alkoholista aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja.

Alkoholipolitiikan tärkeitä toimijoita ovat valtio ja hyvinvointialueet. Valtio vastaa esimerkiksi alkoholilainsäädännöstä ja alkoholiverotuksesta. Hyvinvointialueiden vastuulla ovat muun muassa ehkäisevän päihdetyön toimet ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. 

Uusi alkoholilaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018.

Alkoholipolitiikan vastuutahot

Alkoholilain valvonta ja valvonnan ohjaus kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle. Virasto valvoo itse alkoholin valmistusta, tukkumyyntiä ja valtakunnallista mainontaa.

Aluehallintovirastot valvovat alueillaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa alkoholihaittoja koskevaa tietoa ja koordinoi alkoholiohjelmaan liittyviä käytännön toimia alkoholihaittojen ehkäisemiseksi erityisesti kunnissa.

Työterveyslaitos ohjaa ja kehittää alkoholihaittoja ehkäiseviä toimia työelämässä.

Valtio omistaa Alko Oy:n, jonka tehtävänä on huolehtia sille yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnistä.

Alkoholipoliittiset keinot

Tutkimustietojen perusteella alkoholin haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin:

  • nostamalla alkoholin verotusta
  • rajoittamalla alkoholin mainontaa
  • monopolisoimalla alkoholin vähittäismyynti
  • rajoittamalla alkoholijuomien myyntiaikoja
  • tehostamalla rattijuopumuksen vastaista työtä
  • tehostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja.

Lisätietoja