FI SV EN

Alkoholipolitiikka

Alkoholipolitiikka - kuvituskuvaAlkoholipolitiikalla tarkoitetaan julkisen vallan toimia, joilla ehkäistään alkoholista aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa alkoholipolitiikan ohjauksesta ja kehittämisestä.

Alkoholipolitiikan keskeisiä toimijoita ovat valtio ja kunnat. Esimerkiksi alkoholilainsäädäntö ja alkoholiverotus kuuluvat valtiovallan toimiin. Kuntien vastuulla ovat esimerkiksi ehkäisevän päihdetyön toimet ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Maakunnat ovat tulevaisuudessa keskeisiä alkoholipolitiikan toimijoita.

Uusi alkoholilaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.3.2018.

Alkoholipolitiikan vastuutahot

Alkoholilain valvonta ja valvonnan ohjaus kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle. Virasto valvoo itse alkoholin valmistusta, tukkumyyntiä ja valtakunnallista mainontaa.

 Aluehallintovirastot valvovat alueillaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa alkoholihaittoja koskevaa tietoa ja koordinoi alkoholiohjelmaan liittyviä käytännön toimia alkoholihaittojen ehkäisemiseksi erityisesti kunnissa.

Työterveyslaitos ohjaa ja kehittää alkoholihaittoja ehkäiseviä toimia työelämässä.

Alko Oy on valtionyhtiö, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Alkon tehtävänä on huolehtia sille yksinoikeudeksi säädetyn alkoholijuomien vähittäismyynnin harjoittamisesta.

Alkoholipoliittiset keinot

Tutkimustietojen perusteella alkoholin haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin:

  • nostamalla alkoholin verotusta
  • rajoittamalla alkoholin mainontaa
  • monopolisoimalla alkoholin vähittäismyynti
  • rajoittamalla alkoholijuomien myyntiaikoja
  • tehostamalla rattijuopumuksen vastaista työtä
  • tehostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja.

Alkoholipolitiikan keinojen tuloksellisuutta koskevat kansainväliset tutkimustulokset on koottu yhteen:

Lisätietoja

Ismo Tuominen, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Hyvinvoinnin- ja terveydensuojelu -tulosryhmä / HYT 0295163341