Hoppa till innehåll
Media

Pensionsskyddet för sjömän blir enhetligt med andra arbetspensioner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2015 13.42
Pressmeddelande

I fortsättningen kommer pensionsskyddet för sjömän huvudsakligen att motsvara arbetspensionssystemet inom den privata sektorn. Efter en övergångsperiod slopar man den sänkta pensionsåldern för sjöfarare och övergår till samma pensionsålder som inom andra branscher.

Pensionsåldern för en stor del av sjöfararna är redan nu 63-68 år, så ändringen av pensionsåldern gäller i praktiken endast en del av de sjöfarare som för tillfället är i arbete. En enhetlig pensionsålder innebär samtidigt ett slopande av högre tillväxtprocenter i samband med lägre pensionsålder. Dessutom minskar pensionsförsäkringspremien för sjöfarare till samma nivå som inom det allmänna arbetspensionssystemet och premien för arbetsgivare stiger. Staten betalar även i fortsättningen tillbaka arbetsgivarnas pensionsavgift i form av stöd för sjöfarten.

Även i sjömanspensionssystemet tar man i bruk ett incitament för arbetsgivare i syfte att minska invalidpensionerna.  Det uppmuntrar arbetsgivarna att ta hand om arbetstagarnas arbetsförmåga, eftersom ett lågt antal invalidpensioner minskar arbetsgivarens försäkringsavgift.

Efter övergångsperioden slopar man inom sjömanspensionssystemet det begravningsunderstöd som har betalats till anhöriga till under 67-åriga sjöfarare som avlidit. Betydelsen av begravningsunderstödet har minskat i takt med att den genomsnittliga livslängden har ökat och den allmänna levnadsstandarden har blivit bättre.

Ändringarna kring pensionsåldern och pensionens tillväxt minskar på lång sikt kostnaderna för sjömanspensionerna, av vilka staten för närvarande finansierar en tredjedel. Finansieringen skiljer sig från finansieringen inom det allmänna arbetspensionssystemet, som nästan helt utgörs av arbetstagarnas och arbetsgivarnas pensionsavgifter. Man kommer så småningom att minska statens andel av sjömanspensionerna från nuvarande 33,3 procent till 29 procent.

Pensionssystemet för sjömän utgör en helhet tillsammans med beskattningen av sjöfarten och andra stödsystem. För att förbättra sjöfartens konkurrenskraft har staten till arbetsgivarna betalat tillbaka största delen av arbetsgivarnas obligatoriska socialförsäkringsavgifter i form av stöd för sjöfarten. Eftersom stödet för sjöfarten höjs till följd av arbetsgivarnas högre pensionsförsäkringsavgifter, betalar staten inte längre sjöfartsstöd för alla andra socialförsäkringsavgifter som i nuläget ersätts. I fortsättningen betalar staten, utöver pensionsförsäkringsavgiften, endast stöd motsvarande arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsavgift och arbetstagarnas förskottsskatt. Dessutom minskar man sjöarbetsinkomstavdraget i beskattningen, men den inkomst som sjöfararen får i handen stiger ändå en aning tack vare den nuvarande ändringen av pensionsavgiften.

Regeringen framställde ett stadfästande av lagarna som berör ärendet torsdagen den 19 mars. Republikens president ämnar stadfästa lagarna på fredag, och de träder i kraft den 1 januari 2016. Man slopar emellertid utbetalningen av begravningsunderstöd först 2021, och ändringarna gällande pensionsåldern träder i kraft först 2025.

Ytterligare information

direktör Heli Backman, tfn 02951 63179, [email protected]
regeringssekreterare Hanna Tossavainen, tfn 02951 63181, [email protected]På vår webbplats

Reform av sjömanspensionssystemet  

Tillbaka till toppen