Hoppa till innehåll
Media

Barn och unga får sina röster hörda i spetsprojekt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2016 10.00
Pressmeddelande 50/2016

Regeringens spetsprojekt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna använder sig i alla projektets faser av barns och ungas idéer och synpunkter i planeringen av de tjänster som är avsedda för dem. Den första kampanjen avsedd för unga inleds i dag.

– Barnen och ungdomarna är de bästa experterna när det gäller att säga hur deras tjänster bör ordnas. Avsikten är inte att lyssna till dem endast under projektet utan att bygga upp praxis för delaktighet i de nya verksamhetssätt som etableras i och med programmet, understryker Maria Kaisa Aula, som är ordförande för utvecklingsprogrammets styrgrupp. 

Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat en broschyr om projektplanen som är riktad till barn och unga. Med hjälp av den kan de bekanta sig med spetsprojektets mål.

Hur kan skolan stödja barns och ungas välbefinnande?

Det första steget mot delaktighet för unga är en idétävling som ordnas av Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry (Förbundet för Finlands Ungdomsråd). Den börjar den 18 april och pågår i en månad. I tävlingen samlar man in tankar om hur skolan kan agera för att främja de ungas välbefinnande. Kampanjen är avsedd för ungdomsfullmäktige, elevkårer och studentkårer samt fria aktivitetsgrupper från hobbygrupper till kompisgäng.

– Jag hoppas att möjligheten att inverka på utvecklingsprogrammet genom idétävlingen får de unga att fundera över hur det egna välbefinnandet kan förbättras. Detta är ett nytt sätt för de unga att delta i statsförvaltningens program, säger Nuvas ordförande Kimi Uosukainen.

Vad fungerar inom barnskyddet och vad borde ändras?

En plan för att samla in barns och ungas erfarenheter av barnskyddet är också långt framskriden. Barnskyddsföreningen Pesäpuu ry ordnar redan denna vår en möjlighet för utvecklingsgrupper som bildats för barnskyddets unga klienter att för projektet samla ihop uppgifter om vad som är bra inom barnskyddet och vad som borde förbättras.

I planerna ingår även att höra ännu yngre personer, barn i åldern 6–10 år, om deras erfarenheter av barnskyddet. Föreningen Pesäpuu ry har goda erfarenheter av att låta små barn delta i utvecklingsarbetet.

– De barn och unga som är klienter har länge varit en outnyttjad resurs inom utvecklandet av barnskyddet. Deras tankar och synpunkter är väl övervägda. De vet utifrån praktiken vad som fungerar och inte, berättar utvecklingschef Johanna Barkman från Pesäpuu ry.

Utöver direkt hörande och påverkningsmöjligheter är avsikten att i utvecklingsprogrammet utnyttja information om barns och ungas erfarenheter av tjänsterna som fåtts fram genom barn- och ungdomsforskning och enkäter och tagits fram av bl.a. organisationer. Projektets mål är även att inverka på att ny information om barns, ungas och familjers erfarenheter av tjänsterna ska tas fram regelbundet som underlag för beslutsfattandet.

Ytterligare information

Maria Kaisa Aula, ordförande för projektets styrgrupp, tfn 050 530 9697, mariakaisa.aula(at)luukku.com
Hanne Kalmari, projektchef, SHM, tfn 0295 163 046, [email protected]
Kimi Uosukainen, ordförande, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, tfn 044 777 0561, [email protected]
Johanna Barkman, utvecklingschef, Pesäpuu ry, tfn 040 514 4855, [email protected]

Länk till broschyren (på finska)
Direkt länk till idétävlingen (Vaikute.net)
Länk till den slutliga projektplanen (på finska)
Plan för barns och ungas delaktighet och användning av deras erfarenhetsexpertis
 

Tillbaka till toppen