Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lasten ja nuorten ääni pääsee kuuluviin kärkihankkeessa

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.4.2016 10.00
Tiedote 50/2016

Hallituksen kärkihanke Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) hyödyntää kaikissa hankkeen vaiheissa lasten ja nuorten ideoita ja näkemystä heille tarkoitettujen palveluiden suunnittelussa. Ensimmäinen nuorille suunnattu kampanja alkaa 18.4.2016.

– Lapset ja nuoret ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan, miten heidän palvelunsa pitäisi järjestää. Tarkoitus ei ole kuunnella heitä vain hankkeen ajan vaan rakentaa osallistumisen käytännöt myös muutosohjelman myötä vakiinnutettaviin uusiin toimintatapoihin, painottaa muutosohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut hankesuunnitelmasta lapsille ja nuorille suunnatun esitteen, jonka avulla he voivat tutustua kärkihankkeen tavoitteisiin.

Miten koulu voisi tukea lapsen ja nuoren hyvinvointia?

Ensimmäinen askel nuorten osallistamiseen on Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton (Nuva ry.) ideointikilpailu, joka alkaa 18.4.2016 ja kestää kuukauden. Kilpailussa kerätään ajatuksia siitä, miten koulu voisi toimia nuoren hyvinvoinnin edistäjänä. Kampanja on tarkoitettu nuorisovaltuustoille, oppilaskunnille, opiskelijakunnille sekä vapaille toimintaryhmille harrasteryhmistä kaveriporukoihin.

– Toivon, että mahdollisuus vaikuttaa muutosohjelmaan ideakilpailulla saisi nuoret pohtimaan oman hyvinvointinsa parantamista. Tämä on nuorille uudenlainen tapa osallistua valtionhallinnon ohjelmiin, kertoo Nuvan puheenjohtaja Kimi Uosukainen.

Mikä toimii lastensuojelussa ja mitä pitäisi muuttaa?

Myös suunnitelma, jolla kerätään lasten ja nuorten kokemuksia lastensuojelusta, on pitkällä. Lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry järjestää vielä tänä keväänä lastensuojelun nuorista asiakkaista muodostetuille kehittäjäryhmille mahdollisuuden koota hankkeen käyttöön tietoa siitä, mikä on lastensuojelun palveluissa hyvin ja mitä pitää vahvistaa.

Suunnitelmiin kuuluu myös kuulla vieläkin nuorempia, 6–10-vuotiaita lastensuojelun kokemusasiantuntijoita. Pesäpuu ry:llä on hyviä kokemuksia pienten lasten ottamisesta mukaan kehittämistyöhön.

– Asiakkaina olevat lapset ja nuoret ovat olleet pitkään lastensuojelun kehittämisen käyttämätön voimavara. Heidän ajatuksensa ja näkemyksensä ovat harkittuja. He tietävät käytännön kautta, mikä toimii ja mikä ei, kertoo kehittämispäällikkö Johanna Barkman Pesäpuu ry:stä.

Suoran kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi muutosohjelmassa on tarkoitus hyödyntää lapsi- ja nuorisotutkimuksen, kyselyiden sekä muun muassa järjestöiden tuottamaa tietoa lasten ja nuorten palvelukokemuksista. Hankkeen tavoitteena on myös vaikuttaa siihen, että uutta tietoa lasten, nuorten ja perheiden palvelukokemuksista tuotettaisiin säännöllisesti päätöksenteon pohjaksi.

Lisätiedot

hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697, mariakaisa.aula[at]luukku.com
hankepäällikkö Hanne Kalmari, STM, p. 0295 163 046, [email protected]
puheenjohtaja Kimi Uosukainen, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry., p. 044 777 0561, [email protected]
kehittämispäällikkö Johanna Barkman, Pesäpuu ry, p. 040 514 4855, [email protected]

Hallituksen kärkihanke uudistaa lasten ja perheiden palvelut (lapsille ja nuorille suunnattu hankesuunnitelma)
Ideointikilpailu Vaikute.net-sivustolla
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma hankesuunnitelma (lopullinen)
 

Sivun alkuun