Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ett barnvänligt landskap tryggar barnens rättigheter

Social- och hälsovårdsministerietUndervisnings- och kulturministeriet
24.1.2018 9.54
Pressmeddelande

Den första versionen av anvisningarna Ett barnvänligt landskap, som hjälper de nya landskapen att se till att de iakttar FN:s konvention om barnets rättigheter och att säkra ett gott liv för barnen, publicerades idag.

Anvisningarna inleder en debatt och de instruerar förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare i de nya landskapen till att ta i bruk handlingssätt som stödjer barnens rättigheter. Som exempel kan nämnas övergripande ledning av servicen åt barn och unga, utvärdering av beslutens konsekvenser för barn samt förvaltningsövergripande uppföljning av kostnader som riktas mot barn. 

Anvisningarna utvecklas ytterligare

Sex landskap - Södra Karelen, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland, Nyland och Egentliga Finland - har tillsammans med UNICEF Finland i fem månaders tid utvecklat sin verksamhet i en riktning som tar hänsyn till barnens rättigheter. Anvisningarna för ett barnvänligt landskap är ett resultat av detta utvecklingsarbete.

Anvisningarna kompletteras under vårens gång och UNICEF ger ut en mera omfattande version av anvisningarna våren 2018. Anvisningarna kommer bland annat att innehålla praktiska exempel på sådana handlingssätt inom förvaltningen som baserar sig på barns rättigheter.
Pilotprojektet är en del av regeringens program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE), vars syfte är bland annat att uppmuntra kommuner och landskap till att basera sitt beslutsfattande på barns rättigheter.

Bakgrunden till pilotprojektet utgörs av UNICEF Finlands Barnvänlig kommun -modell, som verkställts redan sedan 2012.

Ytterligare information

Ira Custódio, sakkunnig, UNICEF Finland, tfn 050 591 8525
Kati Honkanen, projektchef, Institutet för hälsa och välfärd, fö[email protected], tfn 02952 47547
Maria Kaisa Aula, projektdirektör, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, social- och hälsovårdsministeriet, fö[email protected], tfn 050 594 2883 eller 02951 63658

Tillbaka till toppen