Hoppa till innehåll
Media

Barnstrategikommitténs arbete inleds – målet är en strategi som stärker barnets rättigheter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2020 14.05
Pressmeddelande

Regeringen har tillsatt en barnstrategikommitté. Dess uppgift är att bereda en nationell barnstrategi som grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Strategin sträcker sig över flera regeringsperioder och kombinerar olika förvaltningsområden. Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru är ordförande för kommittén.

Strategins mål är att främja barn-, ungdoms- och familjepolitikens målinriktning, hållbarhet och långsiktighet. 

Visionen är ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter

Beredningens vision är ett Finland där alla barn och unga mår bra och får sina rättigheter tillgodosedda, det vill säga ett barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter.

Enligt forskning mår största delen av barnen och de unga bra. Trots detta syns den ökande ojämlikheten bland barn och unga. 

”Vi vet att barnets rättigheter i Finland inte tillgodoses på lika villkor i olika områden och i olika barngrupper. FN:s konvention om barnets rättigheter förutsätter att barnets rättigheter tillgodoses fullt ut i hela landet för alla barn och barngrupper. Därför behöver vi en omfattande barnstrategi", säger minister Kiuru.

Strategin utarbetas i kommittén under 2020

Beredningen av barnstrategin sker i två nivåer. I den egentliga barnstrategin antecknas långsiktiga mål och åtgärder som främjas över regeringsperioderna. Detta görs inom ramen för parlamentariskt kommittéarbete under 2020. 

På den andra nivån utarbetas en genomförandeplan för barnstrategin. I planen antecknas regeringsperiodens mål och åtgärder och de resurser som finns.

Barnstrategikommittén är en av den här regeringsperiodens fem parlamentariska kommittéer. Syftet med den parlamentariska beredningen är att säkerställa en långsiktig politisk beredning över valperioderna. I kommittéerna sitter representanter för alla riksdagsgrupper. 

Ytterligare information

Johanna Laisaari, generalsekreterare, tfn 0295161177, [email protected]

Tillbaka till toppen