Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lapsistrategiakomitean työ alkaa – tavoitteena on lapsen oikeuksia vahvistava strategia

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.3.2020 14.05
Tiedote

Hallitus on asettanut lapsistrategiakomitean. Sen tehtävänä on valmistella YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva kansallinen lapsistrategia, joka ylittää hallituskaudet ja yhdistää eri hallinnon aloja. Komitean puheenjohtajana toimii perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

Strategian tavoitteena on edistää lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan tavoitteellisuutta, kestävyyttä ja pitkäjänteisyyttä. 

Visiona on lapsen oikeuksia kunnioittava lapsi- ja perhemyönteinen Suomi

Valmistelutyössä visiona on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien täysimääräinen toteutuminen Suomessa eli lapsen oikeuksia kunnioittava lapsi- ja perhemyönteinen Suomi.

Tutkitusti Suomessa valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin. Silti eriarvoistumiskehitys näkyy lasten ja nuorten keskuudessa. 

”Me tiedämme, että lapsen oikeudet eivät Suomessa toteudu yhdenvertaisesti eri alueilla ja eri lapsiryhmien kohdalla. YK:n lapsen oikeuksien sopimus edellyttää, että lapsen oikeudet toteutuvat täysimääräisesti kaikkien lasten ja lapsiryhmien osalta koko maassa. Siksi tarvitsemme kattavan lapsistrategian”, sanoo ministeri Kiuru.

Strategia tehdään komiteassa vuoden 2020 aikana

Lapsistrategia valmistellaan kaksitasoisena. Varsinaiseen lapsistrategiaan kirjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet, joita edistetään yli hallituskausien. Tämä tehdään parlamentaarisesti komiteatyöskentelynä vuoden 2020 aikana. 

Toisena vaiheena tehdään lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma, johon kirjataan hallituskauden tavoitteet, toimet ja niiden voimavarat.

Lapsistrategiakomitea on yksi tämän hallituskauden viidestä parlamentaarisesta komiteasta. Parlamentaarisella valmistelulla halutaan varmistaa politiikan valmistelun pitkäjänteisyys ja ylivaalikautisuus. Komiteoiden jäseninä on edustajia kaikista eduskuntaryhmistä. 

Lisätietoja

pääsihteeri Johanna Laisaari, p. 0295161177, [email protected]

Sivun alkuun