Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ansökan om statsunderstöd för förändringsagenter inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster för 2019

Social- och hälsovårdsministeriet
17.9.2018 9.38 | Publicerad på svenska 17.9.2018 kl. 13.36
Pressmeddelande 127/2018

Ansökningstiden går ut 24.10.2018. Förändringsagenternas arbete stöder kontinuiteten i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. Statsunderstödet täcker förändringsagentens lönekostnader till etthundra procent.

I programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) har man arbetat med ständig förändring för att stärka barns, ungas och familjers välfärd och likvärdiga möjligheter att lära sig i samtliga landskap åren 2017–2018. Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster vill säkerställa att utvecklingsarbetet med tjänstehelheterna och verksamhetskulturen fortsätter och att förändringsarbetet förankras. Därför finansierar vi förändringsagenternas (19 st.) fortsatta verksamhet inom projektet för barn- och familjetjänster i landskapen och separat inom huvudstadsregionen 2019. Förändringsagenternas arbete stöder kontinuiteten i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster och är en del av landskapens utvecklingsprogram för integration.

Finansiering och mottagare av understöd

Kommunerna i landskapet beslutar vilken aktör som är förändringsagentens arbetsgivare 2019. När man funderar på arbetsgivare ska man beakta den innehållsliga och strukturella ställningen i fråga om förändringsagentens uppgift som en del av vårdreformen i landskapet och beredningen av reformen av tjänsterna för barn, unga och familjer. Det är nödvändigt att säkerställa en så nära sammanlänkning som möjligt som del av vårdreformens förändringsorganisation.

Statsunderstödet täcker förändringsagentens lönekostnader till etthundra procent. Statsunderstöd beviljas även för omkostnaderna för förändringsagenten. 

Villkor för beviljande av finansiering

Utgångspunkten är att de nuvarande förändringsagenterna, som är insatta i och utbildade för sin uppgift, fortsätter i sitt arbete för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten. I situationer där förändringsagenten byts, svarar kommunerna i respektive landskapsområde i samarbete för rekryteringen av en förändringsagent och kommer överens om förändringsagentens arbetsgivare.

När förändringsagenternas arbete inleddes i slutet av 2016 ställde man upp som krav för att få statsunderstöd att s.k. LAPE-grupper ska inrättas på kommun- och landskapsnivå. Syftet med dessa samarbetsstrukturer har varit att få kommuner, samkommuner, organisationer, församlingar och läroinrättningar att tillsammans ta fram bättre tjänster och vardag för barn, unga och familjer. Det förutsattes att kommunerna och landskapen ger de utsedda grupperna fullmakt att styra utvecklingsarbetet i regionen. Förutsättningen för att statsunderstöd ska beviljas för förändringsagenternas fortsatta verksamhet är att LAPE-gruppernas verksamhet fortsätter även 2019. Avsikten är att i takt med att landskapsreformen framskrider ska sammansättningen för LAPE-grupperna på landskapsnivå kompletteras med representanter från landskapskoncernen.

LAPE-grupperna kan fungera som stöd i enlighet med 15 § i landskapslagen när bestående strukturer som säkerställer landskapens och kommunernas samarbete skapas för att stödja barns, ungas och familjers välfärd och likvärdiga möjligheter att lära sig samt en god vardag (Ministrarnas brev till kommunerna: Ministrarna Saarikko och Grahn-Laasonen uppmanar kommunerna och landskapen att samarbeta i barnfrågor).

Förändringsagenternas uppgifter 

Förändringsagenterna förutsätts delta intensivt i beredningen av vårdreformen inom sitt område i fråga om barn- och familjetjänsterna. Förändringsagenternas uppgift är att i samarbete med de framtida kommunagenterna konkretisera kontaktytan mellan kommunerna och de framtida landskapens bildnings- och social- och hälsovårdsväsende genom beredning av strukturer och verksamhetsmodeller för samarbete (till exempel beredning av ett LAPE-avtal, se ovannämnda brev av ministrarna). 

Förändringsagenterna är med och genomför LAPE-Akademier som riktar sig till beslutsfattare och direktörer inom bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet inom deras eget område. I Akademierna skapas och stärks kompetensen på kontaktytor hos regionledningen och en vision som utgår från barnens behov. Förändringsagenterna har dessutom till uppgift att säkerställa och samordna att det utvecklingsarbete med barn- och familjetjänster som gjorts inom deras eget område fortsätts och förankras i fråga om både förändring av verksamhetskulturen och utveckling av tjänsterna.

Förändringsagenterna förutsätts förbinda sig till att på nationell nivå (social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen) delta i styrnings-, utbildnings- och samarbetsevenemang som ordnas för förändrings- och kommunagenter.

I tvåspråkiga landskap ska förändringsagenten även kunna arbeta på svenska.

Ansökan om statsunderstöd och ansökningstid

Ansökningstiden för ansökan om statsunderstöd inleds 17.9.2018. Vi hoppas att få in ansökningar så snart som möjligt. Ansökningstiden går ut 24.10.2018 kl. 16.15. 

Ansökan om statsunderstöd för förändringsagenter görs med social- och hälsovårdsministeriets blankett Ansökan om statsunderstöd (endast på finska). Ansökningsblanketten för förändringsagenter inklusive bilagor sänds elektroniskt som pdf-fil till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor på adressen [email protected] 

Blanketten finns tillgänglig på social- och hälsovårdsministeriets webbplats 

Läs mera: UKM Specialunderstöd utlyses för verksamheten hos bildningsväsendets kommunagenter

 Upplysningar 

projektchef  Hanne Kalmari, p. 029 516 3046, hanne.kalmari(at)stm.fi

Tillbaka till toppen