Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman muutosagenttien valtionavustusten hakeminen vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.9.2018 9.38
Tiedote 127/2018

LAPE-muutosagenttien valtionavustusten haku on alkanut. Hakuaika päättyy 24.10. Muutosagenttien työ tukee LAPE-muutostyön jatkuvuutta. Valtionavustus kattaa muutosagentin palkkakustannukset sataprosenttisesti. Valtionavustusta myönnetään myös muutosagentin toimintamenoihin.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE) on tehty pysyvää muutosta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja oppimisen yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi kaikkien maakuntien alueella vuosina 2017–2018. LAPE haluaa varmistaa lapsi- ja perhelähtöisten palvelukokonaisuuksien ja toimintakulttuurin kehittämistyön jatkumisen ja muutostyön juurtumisen. Tämän vuoksi rahoitamme LAPE-muutosagenttien (19 kpl) toiminnan jatkumisen maakuntien ja erikseen pääkaupunkiseudun alueella vuonna 2019. Muutosagenttien työ tukee LAPE-muutostyön jatkuvuutta, ja on osa maakuntien integraation muutosohjelmaa.

Rahoitus ja avustusten saajat

Maakunnan kunnat päättävät, mikä taho toimii muutosagentin työnantajana vuonna 2019. Työnantajatahoa mietittäessä on huomioitava muutosagentin tehtävän sisällöllinen ja rakenteellinen asema osana maakunnan sote-uudistusta ja sen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden uudistamisen valmistelua. On välttämätöntä varmistaa mahdollisimman tiivis linkittyminen osaksi sote-muutosorganisaatiota.

Valtionavustus kattaa muutosagentin palkkakustannukset sataprosenttisesti. Valtionavustusta myönnetään myös muutosagentin toimintamenoihin. 

Rahoituksen myöntämisen ehdot

Lähtökohtana on, että nykyiset, tehtäväänsä perehtyneet ja koulutetut muutosagentit jatkavat työssään toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Tilanteissa, joissa muutosagentti vaihtuu, vastaavat kunkin maakunnallisen alueen kunnat yhteistyössä muutosagentin rekrytoinnista sekä sopivat muutosagentin työnantajatahosta.

Muutosagenttien työn käynnistyessä vuoden 2016 lopussa asetettiin edellytykseksi valtionavustusten saamiselle niin sanottujen LAPE-ryhmien perustaminen kuntien ja maakuntien tasolle. Näiden yhteistyörakenteiden tarkoituksena on ollut koota kunnat, kuntayhtymät, järjestöt, seurakunnat ja oppilaitokset tekemään yhdessä muutosta kohti lapsille, nuorille ja perheille parempia palveluita ja arkea. Kuntien ja maakuntien edellytettiin antavan nimitetyille LAPE-ryhmille vahva valtuus ohjata alueella tehtävää kehittämistyötä. Muutosagenttien toiminnan jatkumiseksi myönnettävien valtionavustuksen edellytyksenä on LAPE-ryhmien toiminnan jatkuminen myös vuonna 2019. Tarkoituksena on, että maakuntauudistuksen edetessä maakunnallisten LAPE-ryhmien kokoonpanoa täydennetään edustuksella maakuntakonsernista.

LAPE-ryhmät voivat toimia tukena, kun maakuntalain 15§ mukaisia maakuntien ja kuntien yhteistyötä varmistavia pysyviä rakenteita luodaan tukemaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja oppimisen yhdenvertaisuutta sekä hyvää arkea (lue ministereiden kirje kuntiin: Ministerit Saarikko ja Grahn-Laasonen kehottavat kuntia ja maakuntia yhteistyöhön lapsiasioissa)

Muutosagenttien tehtävät

Muutosagenttien edellytetään osallistuvan tiiviisti oman alueensa sote-uudistuksen valmisteluun lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuuden osalta. Yhteistyössä tulevien kunta-agenttien kanssa muutosagenttien tehtävänä on kuntien ja tulevan maakunnan sivistys- ja sote-toimen yhdyspintatyön konkretisoiminen yhteistyön rakenteiden ja toimintamallien valmistelun kautta (esimerkiksi LAPE-sopimuksen valmistelu, ks. em. ministereiden kirje). 

Muutosagentit ovat mukana toteuttamassa oman alueensa sivistystoimen ja sote-toimen päättäjille ja johtajille suunnattuja LAPE-Akatemioita, joissa luodaan ja vahvistetaan alueen johdon yhdyspintaosaamista ja lapsilähtöistä tahtotilaa. Lisäksi muutosagenttien tehtävänä on varmistaa ja koordinoida omalla alueellaan tehdyn LAPE-kehittämistyön jatkumista ja juurtumista niin toimintakulttuurin muutoksen kuin palveluiden kehittämisen osalta.

Muutosagenttien edellytetään sitoutuvan osallistumaan kansallisella tasolla (STM, OKM, THL, OPH) muutos- ja kunta-agenteille järjestettäviin ohjaus-, koulutus ja yhteistyötilaisuuksiin.

Kaksikielisissä maakunnissa muutosagentin on pystyttävä toimimaan myös ruotsiksi.

Valtionavustusten hakeminen ja hakuaikataulu

Valtionavustusten haku käynnistyy 17.9.2018. Toivomme hakemuksia mahdollisimman pian. Hakuaika päättyy 24.10.2018 klo 16.15. 

Muutosagenttien valtionavustusta haetaan sosiaali- ja terveysministeriön lomakkeella: Hakemus valtionavustuksesta muutosagentin palkkaamista varten. Muutosagenttien hakemuslomake liitteineen toimitetaan sähköisesti pdf-tiedostona sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon osoitteeseen [email protected] 

Hakemuslomake on tämän tiedotteen liitteenä ja se on saatavilla myös sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla stm.fi/karkihankkeet/rahoitushaut

Lue lisää OKMn tiedote: Erityisavustusta haettavissa sivistystoimen kunta-agenttien toimintaan

Lisätietoa

hankepäällikkö Hanne Kalmari, p. 029 516 3046, hanne.kalmari(at)stm.fi

Sivun alkuun