Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Smidigare behandling av utkomststödsärenden under coronavirusepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2020 10.29 | Publicerad på svenska 2.4.2020 kl. 17.26
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat rekommendationer för behandlingen av utkomststödet under den covid-19–epidemi som coronaviruset orsakat.

Kommuninfo: Behandlingen av utkomststöd under den exceptionella situation coronaepidemin orsakar

De nya rekommendationerna gäller bland annat behandlingen av utkomststödet för arbetslösa, studerande och företagare samt behovsprövningen i fråga om boendeutgifter och brådskande läkemedel.

Kriterierna för ansökan om stöd har lindrats för att man på ett så flexibelt sätt som möjligt ska kunna svara på de ekonomiska situationer som försvårats på grund av coronakrisen.

Rekommendationen styr kommunerna och FPA att samarbeta och vid behov prioritera ansökningar om utkomststöd så att snabb behandling tryggas för brådskande ansökningar om utkomststöd och när sökanden inte har tillgång till andra inkomster som tryggar försörjningen. Social- och hälsovårdsministeriet betonar att tillräckliga resurser ska anvisas för behandlingen av utkomststödet. Allas möjligheter att ansöka om stöd ska säkerställas och därför ska det fortfarande vara möjligt att ansöka om stöd genom att besöka verksamhetsstället personligen.

På grund av epidemin fungerar samhällets olika funktioner mer avgränsat, vilket också återspeglas i människornas ekonomiska situation. Konsekvenserna av detta kommer att pågå under en tid, och därför gäller rekommendationerna i kommuninfon fram till den 31 juli 2020.

Social- och hälsovårdsministeriet anser att man i denna situation kan avvika från vissa vedertagna tolkningar som hänför sig till behandlingen av ansökningar om utkomststöd. Detta är motiverat eftersom klienternas utkomstmöjligheter har försämrats på grund av olika begränsningsåtgärder i anslutning till coronavirusepidemin och antalet ansökningar om utkomststöd kan öka. I de närmare rekommendationerna lyfts olika riktlinjer fram som ska beaktas vid behandlingen. Vid tillämpningen av rekommendationerna ska man dock tillämpa en situationsspecifik prövning.

Social- och hälsovårdsministeriet har i kommuninfon sammanställt allmänna principer för behandlingen av utkomststödet, som ministeriet redan tidigare meddelade om, samt närmare rekommendationer. Syftet med social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer är att göra Folkpensionsanstaltens och kommunernas behandling av utkomststödsansökningar smidigare, för att klienternas tillgång till stöd ska kunna tryggas.

Ytterligare information:

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen