Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Vad är det som ändras i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda?

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2016 15.40
Nyhet

Ändringarna av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda träder i kraft 10.6.2016. Syftet med ändringarna är att stärka självbestämmanderätten för en person som ges specialomsorger och främja personens förutsättningar att klara sig på egen hand samt minska användningen av begränsningsåtgärder inom specialomsorgen.

Följande ändringar har gjorts i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda:

  • nya bestämmelser som stärker självbestämmanderätten, stöd för personen att klara sig på egen hand samt en minskning av användningen av begränsningsåtgärder
  • nya bestämmelser om förutsättningarna för att använda begränsningsåtgärder samt om förfarandet som efterföljs då beslut fattas om begränsningsåtgärder
  • nya bestämmelser om bland annat genomgång i efterhand och anteckning av begränsningsåtgärder, om rapport om och delgivning av begränsningsåtgärder, om tjänste- och skadeståndsansvar samt om effektiviserad myndighetstillsyn
  • ändrade bestämmelser om specialomsorg oberoende av personens vilja

Läs närmare om ändringarna i Kommuninfo 3/2016.

En promemoria om motiveringen till ändringarna som gäller lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda samt en tabell som beskriver beslutsfattandet kring begränsningsåtgärderna kommer att inom kort läggas ut här.

Utbildning erbjuds om hur ändringarna ska tillämpas

Valvira och regionförvaltningsverken ordnar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet regionala finskspråkiga utbildningsdagar i maj-augusti 2016 om de nya bestämmelserna i specialomsorgslagen. Den svenskspråkiga riksomfattande utbildningen ordnas i september 2016 i Åbo.

Se närmare information om utbildningarna i maj:

Utbildningen i Helsingfors kan också följas i direkt webbsändning.

Diapresentation som anknyter till utbildning (tillagd 26.8.2016)

Rätten till självbestämmande och begränsning av denna inom specialomsorgen
Pirjo Kainulainen, regeringsråd, 30.5.2016

Ytterligare information

Riitta Burrell, konsultativ tjänsteman, p. 0295 163 588, [email protected]
Pirjo Kainulainen, regeringsråd, tfn 0295 1630 92, [email protected]
Lotta Hämeen-Anttila, regeringsråd, tfn 0295 163 406, [email protected]

Tillbaka till toppen