Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen har avgörande roll i arbetet mot coronapandemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2020 15.27
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har skickat ut preciserande anvisningar till kommuner och samkommu-ner om beslut om karantän och isolering under coronavirusepidemin.

Trots att epidemin som orsakats av det nya coronaviruset nu sprids långsammare i Finland, finns det fortfarande personer som är smittade. Det är möjligt att flera personer ställvis exponeras för viruset och att viruset då sprids vidare i ansamlingar.

Det är viktigt att det i kommunerna finns tillräckligt med läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar. De och läkarna i sjukvårdsdistrikten som ansvarar för smittsamma sjukdomar har en avgörande roll när det gäller att bekämpa smittspridningen.

Det är centralt att beslut om karantän och isolering fattas för att förhindra spridning av smitta. Det är viktigt också med tanke på rättsskyddet för dem som befinner sig i karantän eller isolering och för att de ska få de sociala förmåner som de har rätt till. 

Coronavirussjukdomen är en allmänfarlig smittsam sjukdom. På grund av detta är det också möjligt med undersökning och vård oberoende av patientens vilja. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar berättigar ett beslut om isolering av en insjuknad eller om frånvaro från arbetet samt beslut om att försätta en exponerad person i karantän till ersättning för lönebortfall till fullt belopp, det vill säga dagpenning vid smittsam sjukdom.

Besluten fattas av den läkare i kommunen eller sjukvårdsdistriktet som ansvarar för smittsamma sjukdomar

Under coronaviruspandemin behöver man i arbetet med bekämpningen av smittsamma sjukdomar fatta många sådana beslut som begränsar klientens självbestämmanderätt. Ofta är det en utnämnd person som sköter den här uppgiften ensam, men om sjukdomsläget är svårt i någon region kan man behöva utnämna flera läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Testet för att konstatera att en person är smittad kan också utföras med remiss av någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, till exempel en företagshälsovårdsläkare eller företagshälsovårdare. Beslut om karantän eller isolering kan endast fattas av läkare som står i tjänsteförhållande till kommunen eller sjukvårdsdistriktet och som utnämnts till läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar.

Beslut om karantän och isolering kan också fattas oberoende av personens vilja.

En legitimerad läkare inom den offentliga hälso- och sjukvården kan i brådskande fall fatta beslutet om karantän eller isolering för högst tre dagar. Beslutet ska så snart som möjligt föreläggas den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar för fastställelse.

Den läkare som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar kan även fatta beslut om att en person ska bli borta från sitt arbete, sin läroanstalt eller sin dagvård, om personen inte behöver sjukhusvård. På så sätt kan patienter med lindriga symtom behandlas hemma enligt experternas anvisningar.

Ytterligare information:

Katri Makkonen, medicinalråd, [email protected]
Anni-Riitta Virolainen-Julkunen, medicinalråd, [email protected]
Liisa Katajamäki, regeringsråd, [email protected]
Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen