Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Kommunerna får ersättning för kostnader som orsakats av coronaepidemin - utlysningen av statsunderstöden förbereds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2021 8.58
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet förbereder en utlysning av statsunderstöd för att ersätta kommuner för direkta coronakostnader. Avsikten är att öppna utlysningen av statsunderstöden hösten 2021.

Covid-19-epidemin har orsakat betydande extra kostnader bland annat för kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Regeringen har lovat ersätta kommuner för de direkta kostnader inom social- och hälsovård som orsakats av epidemin.  

I statsbudgeten för 2021 har det reserverats anslag för över 1,6 miljarder euro i statsunderstöd till kommuner, samkommuner och landskapet Åland.  

Det utfärdas en förordning om understödet. Utöver den tillämpas statsunderstödslagen. Den statsbidragsmyndighet som beviljar understödet är social- och hälsovårdsministeriet.

Vid beviljandet av understöd prioriteras direkta kostnader för testning, spårning, vaccinering och vård. Understöden beviljas på sådana kalkylmässiga grunder som innebär att understödet riktas tillräckligt ändamålsenligt. Beredningen av den exakta ersättningsmodellen och grunderna för beviljandet av understöden pågår.

Understödshelheten ska samordnas med beredningen av ersättningarna för kostnaderna för vårdskulden och med de övriga stöd som beviljats för bekämpningen av coronaepidemin.

Mer information:

Veli-Mikko Niemi, avdelningschef, tfn 0295 163 425
Annakaisa Iivari, direktör, tfn 0295 163 371
Kati Hokkanen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 727
[email protected]

Tillbaka till toppen