Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ska förbereda sig på att trygga tjänsterna under eventuell strejk

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2022 15.05
Nyhet

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ska trygga tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster även under en eventuell strejk. Social- och hälsovårdsministeriet har sänt ett styrningsbrev till regionförvaltningsverken, kommunerna och sjukvårdsdistrikten om beredskap inför strejk och tryggandet av tjänsterna.

Kommunerna och sjukvårdsdistrikten ska på förhand göra upp en plan för hur tjänsterna ska tryggas under en eventuell strejk. Särskild vikt ska fästas vid att trygga brådskande och nödvändiga social- och hälsovårdstjänster samt klient- och patientsäkerheten.  

Kommunerna ska bedöma hur servicebehovet utvecklas och redan på förhand förbereda sig på att göra ändringar i verksamheten för att svara på servicebehovet. Social- och hälsovårdsministeriet uppmanar kommunerna och sjukvårdsdistrikten att också omsorgsfullt bedöma de metoder som det ömsesidiga samarbetet möjliggör för att trygga tillgången till tjänster och en tillräcklig personal.

Social- och hälsovårdsministeriet följer upp situationen för tjänsterna och personalen inom den specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården och för en dialog med kommunerna och samkommunerna om strejkberedskapen och de åtgärder som strejken förutsätter.

Ytterligare information:

Jaska Siikavirta, direktör, [email protected]

Tillbaka till toppen