Hyppää sisältöön
Media

Kuntien ja sairaanhoitopiirien on varauduttava palvelujen turvaamiseen mahdollisen lakon aikana

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.3.2022 15.05
Uutinen

Kuntien ja sairaanhoitopiirien on turvattava sosiaali- ja terveyspalvelujen toteutuminen myös mahdollisen lakon aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on lähettänyt aluehallintovirastoille, kunnille ja sairaanhoitopiireille ohjauskirjeen lakkoon varautumisesta ja palvelujen turvaamisesta.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien tulee laatia etukäteen suunnitelma siitä, miten palvelut turvataan mahdollisen lakon aikana. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kiireellisten ja välttämättömien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen sekä asiakas- ja potilastuvallisuuden varmistamiseen.  

Kuntien on arvioitava palvelutarpeen kehitystä ja varauduttava jo ennakollisesti muuttamaan toimintaa palvelutarpeeseen vastaamiseksi. STM kehottaa kuntia ja sairaanhoitopiirejä arvioimaan huolellisesti myös keskinäisen yhteistyön mahdollistamat keinot palvelujen ja henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi.

STM seuraa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen ja henkilöstön tilannetta ja käy kuntien ja kuntayhtymien kanssa vuoropuhelua lakkoon varautumisesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Lisätietoja

johtaja Jaska Siikavirta, [email protected]

Sivun alkuun