Hyppää sisältöön
Media

Kunnille myönnettiin koronaepidemian kustannuksiin noin 726 miljoonaa euroa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2021 11.02
Tiedote 404/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle myönnettävistä covid-19-valtionavustuksista. Avustuksilla korvataan koronaepidemian kustannuksia, joita on aiheutunut 1.1.-31.8.2021 erityisesti testauksesta, jäljittämisestä, rokottamisesta ja hoidosta. 

Testaukseen myönnettiin avustuksia noin 375 miljoonaa euroa, jäljittämiseen 37 miljoonaa euroa, rokottamiseen 109 miljoonaa euroa ja hoitoon 34 miljoonaa euroa. Lisäksi muihin välittömiin epidemiasta aiheutuviin kustannuksiin myönnettiin avustuksia noin 170 miljoonaa euroa.

Suurimmat avustusten saajat olivat Helsinki (104,7 miljoonaa euroa), Espoo (45,7 miljoonaa euroa), Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (42,5 miljoonaa euroa) ja Vantaa (38,1 miljoonaa euroa). 

Alueellisesti avustuksia myönnettiin eniten sekä määrällisesti että suhteellisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle, jonne avustusta myönnettiin yhteensä 175 euroa/asukas. Koko maan osalta avustusta myönnettiin asukasta kohden noin 131 euroa. 

Ensimmäisen hakukierroksen avustukset määräytyivät laskennallisesti

Valtionavustuskokonaisuuden ensimmäinen haku kunnille ja kuntayhtymille oli auki 15.10. – 12.11.2021. 

Ensimmäisellä kierroksella myönnettävät avustukset määräytyivät kokonaan laskennallisin perustein. Avustuksen toimintakohtaiset erät (testaus, jäljittäminen, rokottaminen ja covid-19-potilaan hoito) perustuvat toiminnan volyymia kuvaaviin tietoihin sekä laskennalliseen yksikkökorvaukseen. 

Toimintokohtaisten avustuserien lisäksi ensimmäisellä kierroksella oli haettavana asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä kattamaan muita koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia. 

Toinen haku avautuu tammikuussa 2022

Tammikuussa 2022 käynnistyy toinen hakukierros, jonka perusteella katetaan loppuvuoden 2021 kustannuksia. Hakuaika alkaa 3.1.2022 ja päättyy 31.1.2022. Tämän hakukierroksen jälkeen kunnilla ja kuntayhtymillä on vielä mahdollisuus hakea harkinnanvaraista avustusta, mikäli laskennallisin perustein myönnetyt avustukset eivät kokonaisuudessaan ole riittäviä. Avustukset perustuvat covid-19-epidemian kustannusten korvaamisesta annettuun valtioneuvoston asetukseen. Koko vuoden avustussumman on arvioitu yltävän noin 1,0 – 1,1 miljardin euroon.

Hallitus on sitoutunut korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset, kuten testaukseen liittyvät kustannukset, täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja koronastrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Kaiken kaikkiaan valtio tukee kuntasektoria vuonna 2021 yli 2 miljardilla eurolla koronaepidemian aiheuttamien lisäkustannusten ja tulonmenetysten vuoksi.

Lisätietoja:

johtaja Annakaisa Iivari, STM, p. 0295 163 371, [email protected]

Sivun alkuun