Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Klientens och patientens självbestämmanderätt stärks genom långsiktig utveckling av lagstiftningen och verksamhetssätten

Social- och hälsovårdsministeriet
1.6.2021 14.36
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av lagstiftningen om klienternas och patienternas självbestämmanderätt. Samtidigt utarbetas en färdplan som sträcker sig över regeringsperioden för att stärka klientens och patientens delaktighet och rättigheter samt tillsätts en uppföljningsgrupp på bred bas som stöd för detta arbete.

Syftet med reformen är att ändra lagstiftningen så att klientens och patientens självbestämmanderätt tillgodoses. Samtidigt utvecklas verksamhetssätt för att klienternas och patienternas delaktighet ska öka och användningen av begränsningsåtgärder ska minska. 

Lagstiftningen revideras stegvis

Beredningen av lagstiftningen sker stegvis, eftersom helheten är mycket omfattande. 

I den första fasen förnyas rättsmedlen för läkemedelsbehandling oberoende av patientens vilja inom den psykiatriska vården. Dessutom upphävs den föråldrade lagen om missbrukarvård och uppdateras den reglering av vård oberoende av patientens vilja som nu finns i den samt tas bestämmelserna om självbestämmanderätt i specialomsorgslagen in i en ändamålsenlig lag. 

Avsikten är att regeringens proposition om ändringarna i den första fasen ska överlämnas till riksdagen sommaren 2022. 

Färdplan för att stärka klienternas och patienternas rättigheter

Reformen av lagstiftningen och utvecklandet av verksamhetssätten fortsätter också under de kommande regeringsperioderna. Som stöd för reformen utarbetas en färdplan som stakar ut arbetet på lång sikt och över flera regeringsperioder. 

Avsikten är att under sommaren tillsätta en uppföljningsgrupp på bred bas som deltar i beredningen av reformen.

Ytterligare information

Kirsi Ruuhonen, regeringsråd, tfn 0295 163 239
Maija Miettinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 452

Tillbaka till toppen